Idrettshelga 2023

Idrettshelga er en viktigmøtearena for idrettsglade mennesker i fylket vårt. Mer informasjon om Idrettshelga høsten 2023 kommer her!