Idrettshelga 2022 i Harstad 21. - 23. oktober.

Idrettshelga er en viktigmøtearena for idrettsglade mennesker i fylket vårt.