Lisell`s vei inn i ledervervet startet med en dugnad

Lisell Donatello A. Bang er leder til et av de største idrettslagene i Troms og Finnmark idrettskrets og nyvalgt styremedlem i idrettskretsen. Hennes vei inn i ledervervet begynte med en dugnad. - Jeg ble født inn i en idrettsfamilie i Alta, så jeg har lurt litt hvem jeg hadde vært uten idretten. Man blir så formet av det, og det gir jo så mange muligheter, sier Lisell.

Fra dugnad til lederverv

Lisell gikk fra å være frivillig under Studentlekene Tromsø 2016 til å bli valgt inn som idrettsansvarlig for lekene i 2018. Deretter stilte hun som leder til Tromsøstudentenes idrettslag sitt hovedstyre etter en periode som styremedlem og en periode som nestleder i samme styre.

  • Det var ikke lange planer om det. Jeg har tatt litt ulike verv siden jeg hadde det idrettsansvarlig-vervet, og mens jeg var nestleder i Hovedstyret i TSI fant jeg ut at dette liker jeg. Jeg liker å styre og organisere og utvikle. Jeg syns det er skikkelig artig, jeg syns det er viktig og det kom vel ganske naturlig, sier Lisell

NY1-1110.jpg
Kjønnsbalanse er viktig

Lisell mener at økt kjønnsbalanse er viktig fordi idretten er for alle i samfunnet, og på samme måte som samfunnet består idretten av et mangfold. Dette mangfoldet er spesielt viktig blant de som har roller som ledere eller trenere fordi man som leder må være representative ovenfor de man leder.

  • Vi kan ikke ha idretten bestående av mange unge, og samtidig er det bare folk over en viss alder som er med og styrer, selv om man trenger de eldre og erfarne også. Man trenger mangfoldet og erfaringen som følger med mange ulike perspektiver. Vi skaper jo her og nå fremtiden i norsk idrett, sier Lisell

Avhengig av at alle bidrar

Lisell påpeker at idretten er avhengig at alle bidrar. «Ingen sitter med fasiten så vi er avhengige av hverandre», og hun oppfordrer alle til å komme på banen og bidra.