André Lind (nr. 1 fra venstre) leder anleggsutvalget. Otilie Næss (nr. 3 fra venstre) og Torkjell Johnsen (helt til høyre) sitter også i utvalget. Foto: Linda Follesø
André Lind (nr. 1 fra venstre) leder anleggsutvalget. Otilie Næss (nr. 3 fra venstre) og Torkjell Johnsen (helt til høyre) sitter også i utvalget. Foto: Linda Follesø

Anleggsutvalg

Styret i Troms og Finnmark idrettskrets har oppnevnt et anleggsutvalg. Anleggsutvalget består av representanter med høy kompetanse innenfor anleggsprosesser i idretten. Utvalget forvalter blant annet TFIKs anleggsfond som er finansiert gjennom Samfunnsløftet til SpareBank 1 Nord-Norge.

Utvalget består av representanter fra særidretten, fra idrettsrådene, fra TFIKs styre og fra bedriftsidretten.

André Lind (leder) - Troms og Finnmark idrettskrets

Torkjell Johnsen - Troms og Finnmark idrettskrets/Finnmark fotballkrets

Otilie Næss – Troms og Finnmark idrettskrets

Rolf Hillesøy – Troms Fotballkrets

Hege Ingebrigtsen - Troms og Finnmark Bedriftsidrettskrets

Tor Charles Holmgren – Troms Friidrettskrets

Bjørn Roald Mikkelsen - Skiidretten i Alta

Frode Rinnan - Tromsø idrettsråd

Magnus Leonhardsen - Anleggsrådgiver Troms og Finnmark idrettskrets (daglig drift av utvalget)

Har du en henvendelse til anleggsutvalget?

Ta kontakt med anleggsrådgiver Magnus Leonhardsen i TFIKs administrasjon på magnus.leonhardsen@idrettsforbundet.no.