Harstad Sykkelpark. Foto: Magnus Leonhardsen
Harstad Sykkelpark. Foto: Magnus Leonhardsen

Anleggsplan

Troms og Finnmark idrettskrets styre vedtok en ny felles anleggsplan i november 2021. Planen ble revidert noe og endelig vedtatt på Idrettskretstinget i Hammerfest 2022. Planen har vært jobbet godt og lenge med siden sammenslåingen av de to kretsene i 2020. Formålet er å peke på større anlegg av regional betydning i Troms og Finnmark.

Prosessen for utarbeidelse av planen har vektlagt god kartlegging og forankring, særlig hos idrettsråd og særkretser/regioner. Planen har vært på høring, blitt tatt opp som sak på Idrettshelga 2021 og vært en viktig sak for styret. Det har vært ønskelig å ivareta det gode arbeidet fra anleggspolitikken i tidligere Troms idrettskrets og Finnmark idrettskrets i den nye planen.

Den endelige anleggsplanen 2022 - 2024 ble vedtatt på Idrettskretstinget i Hammerfest 2022. 

Planen har dannet grunnlag for idrettskretsens innspill til en nasjonal liste over "strategisk viktige anlegg for idrettskretser og særforbund". 

Her kan du lese Troms og Finnmark idrettskrets sin anleggsplan (2022-2024)