curling.jpg

Anleggsfond

Troms og Finnmark idrettskrets har etablert et anleggsfond der idrettsorganisasjoner som er i planleggingsfasen for å utvikle idrettsanlegg kan søke midler til «Plan- og prosjekteringsfasen».

Troms og Finnmark idrettskrets ønsker med dette å sette idretten i bedre stand til å planlegge, bygge og drifte idrettsanlegg.

Vi har etablert et anleggsfond som idrettsorganisasjoner kan søke på for å finansiere det/deler av det nødvendige planarbeidet som kreves før byggestart av idrettsanlegg. Anleggsfondet er en del av Samfunnsløftet og er finansiert av SpareBank 1 Nord-Norge med kr 1.000.000 i året.

Anleggsutvalget i idrettskretsen har vedtatt kriterier for å få tildelt midler fra anleggsfondet.

Kriterier til Troms og Finnmark idrettskrets anleggsfond

 1. Organisasjonsledd i idretten i Troms og Finnmark som skal bygge, eie og/eller drifte idrettsanlegg kan søke om midler fra TFIKs anleggsfond.
 2. Anlegget det søkes om må være forankret i idrettslaget (evt. annen idrettsorganisasjon), dvs. vedtatt på årsmøtet. Dette krever dokumentasjon.
 3. Midler kan tildeles til anlegg som er i «plan- og prosjekteringsfasen» og som er avhengig av innkjøp av profesjonelle tjenester for å komme videre i prosessen.
 4. Første fase i «Prosjektmodellen», «Idéfasen» må være godt igangsatt, dvs. gjennomføring prosjektmodellens faser organiseringutgangspunkt og programmering.
  Midler fra anleggsfondet kan tildeles prosjekter frem til fasen detaljprosjekt (se Prosjektmodellen).
 5. Idrettslaget/idrettsorganisasjonen må ha spilt inn anleggsprosjektet til kommunen, idrettsrådet og særkrets/region/forbund.
 6. Anleggsprosjekt hvor støtte fra anleggsfondet vil være forløsende for videre fremdrift og øke sjansen for realisering, vil bli prioritert.
 7. Anleggsprosjekt der flere idrettslag/aktører samarbeider og/eller viser til muligheter for flerbruk vil bli prioritert.
 8. I tilfeller hvor flere søknadre er innenfor anleggsfondets kriterier, vil "anleggsbehov" og "prioritering av barn og ungdom" vektlegges. 
 9. Anleggsprosjektet må ta hensyn til miljøet i planleggingen og byggingen av anlegget.
 10. Dersom søker har mulighet, oppfordres det til å lage et enkelt overordnet budsjett med estimerte kostnader for aktiviteter/tiltak som omfattes i søknaden. Dette er ikke et krav, men nyttig for vurdering av søknader. 

Fasene i «Gode idrettsanlegg»s Prosjektmodell for bygging av idrettsanlegg ligger til grunn for prosessenes beskrivelse.

Nettsiden www.godeidrettsanlegg.no er et nyutviklet ressurssenter for bygging av idrettsanlegg, utviklet av NTNU i samarbeid med Norges idrettsforbund.

Vi vil anbefale idrettslag å nytte verktøyet Prosjektmodell i planleggings- og gjennomføringsfasen, samt SIAT for å diskutere muligheter rundt prosjektgjennomføring.

For å finne dokumentet, se www.godeidrettsanlegg.no, eller lenken nederst på denne siden.

Hvordan søker dere?

1. Idrettsorganisasjonen sender søknad med kort beskrivelse av anleggsprosjektet via eget søknadsskjema (nederst på denne siden).

2. Vedleggsskjema «Prosjektmodell Gode idrettsanlegg», som finnes i søknadsdokumentet fylles også ut.

3. Søknaden sendes magnus.leonhardsen@idrettsforbundet.no

4. Søknadfrist 15. november 2021.

5. Mottakere av midlene skal levere en sluttrapport med dokumenterte kostnader for midlene.

Spørsmål angående søknaden rettes til Magnus Leonhardsen,
Magnus.Leonhardsen@idrettsforbundet.no, tlf. 478 58 622.

 

Søknadsskjema Anleggsfondet 2021

Utlysning Troms og Finnmark idrettskrets Anleggsfond


Verdt å lese:

Vedlegg BP 1.0-1.3

Prosjektmodellen_GIA