Styret
Styret: fra venstre Andre Lind, Jan-Harald Jansen, Inger Lise Brones, Geir Knutsen, Torkjell Johnsen, Odd Martin Iversen Holsbø, Lisell Bang og Lise Hagensen Nytrøen

Om Troms og Finnmark idrettskrets

Troms og Finnmark idrettskrets (TFIK) er et felles organ for idrettslag, idrettsråd og særidretter i Troms og Finnmark som er tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF). Administrasjonene holder til på Alfheim i Tromsø og på Idrettens hus i Lakselv.

Kontakt

Telefon: 915 17 019

E-post: tromsogfinnmark@idrettsforbundet.no

Alfheim Tromsø
Besøksadresse: Stadionveien 3, 9007 Tromsø, inngang sør, 3.etasje
Postadresse:Postboks 12, 9251 Tromsø

Idrettens hus Lakselv
Besøksadresse: 2. etg i Torgsenteret i Lakselv
Postadresse: Postboks 194, 9711 Lakselv
 
Oppgaver
Idrettskretsens hovedoppgave er å skape best mulig rammebetingelser for idrettslagene i Troms og Finnmark. Dette gjøres gjennom idrettspolitikk i samarbeid med idrettsrådene, forvaltning, lovpålagte oppgaver, samt utdannings og utviklingsarbeid.

Visjon; «Idrettsglede for alle»
Visjonen «idrettsglede for alle» skal prege både organisasjonsarbeidet og aktivitetspolitikken. Det skal bidra til at alle mennesker gis mulighet til å utøve sin idrett ut fra sine ønsker og behov, slik det fremgår av NIFs formålsparagraf.

Fakta
Av fylkets 39 kommuner er det aktive idrettsråd i 29 av dem. Vi har 46 ulike idretter i 488 aktive grupper. 23 særidretter er organisert som særkrets eller regioner i vårt fylke, mens 23 særidretter er underlagt sitt særforbund. Vi har totalt 566 aktive idrettslag med til sammen 75 341 medlemmer.