LOGOTFIK

Om Troms og Finnmark idrettskrets

Troms og Finnmark idrettskrets (TFIK) er et felles organ for idrettslag, idrettsråd og særidretter i Troms og Finnmark som er tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF). Administrasjonene holder til på Alfheim i Tromsø og på Idrettens hus i Lakselv.

Kontakt

Telefon: 915 17 019

E-post: tromsogfinnmark@idrettsforbundet.no

Alfheim Tromsø
Besøksadresse: Stadionveien 3, 9007 Tromsø, inngang sør, 3.etasje
Postadresse:Postboks 12, 9251 Tromsø

Idrettens hus Lakselv
Besøksadresse: 2. etg i Torgsenteret i Lakselv
Postadresse: Postboks 194, 9711 Lakselv
 
Oppgaver
Idrettskretsens hovedoppgave er å skape best mulig rammebetingelser for idrettslagene i Troms og Finnmark. Dette gjøres gjennom idrettspolitikk i samarbeid med idrettsrådene, forvaltning, lovpålagte oppgaver, samt utdannings og utviklingsarbeid.

Visjon; «Idrettsglede for alle»
Visjonen «idrettsglede for alle» skal prege både organisasjonsarbeidet og aktivitetspolitikken. Det skal bidra til at alle mennesker gis mulighet til å utøve sin idrett ut fra sine ønsker og behov, slik det fremgår av NIFs formålsparagraf.

Fakta
Av fylkets 39 kommuner er det aktive idrettsråd i 29 av dem. Vi har 46 ulike idretter i 488 aktive grupper. 23 særidretter er organisert som særkrets eller regioner i vårt fylke, mens 23 særidretter er underlagt sitt særforbund. Vi har totalt 566 aktive idrettslag med til sammen 75 341 medlemmer.