Høringer TFIK

Troms og Finnmark idrettskrets vil her publisere alle våre høringssvar, samt idrettsråds og særidrettens høringssvar i tilfeller hvor det er relevant. Her publiseres høringssvarene for hvert år.