Ildsjeler 2022: Geir Arne Førde Tromsø Skøyteklubb, Doris og Jørn Tore Johansen Bossekop Ungdomslag og Jill Karin Nilsen Furuflaten Idrettslag.
Ildsjeler 2022: Geir Arne Førde Tromsø Skøyteklubb, Doris og Jørn Tore Johansen Bossekop Ungdomslag og Jill Karin Nilsen Furuflaten Idrettslag.

Hederstegn

Årlig deler Troms og Finnmark idrettskrets ut ulike priser til personer som har gjort en innsats på grasrotplan eller prestert på seniornivå. Husk å sende oss forslag på kandidater som fortjener heder og ære for sin innsats.

Ildsjelpris 

Prisen tildeles til en person som har gjort en betydelig innsats på grasrotplan. Den som mottar Ildsjelprisen nomineres av idrettskretsen til NIFs Ildsjelpris året etter. 

Hederstegn for tillitsverv

Hederstegnet tildeles til personer som har gjort en innsats i verv over tid og gjort en betydelig innsats innen arbeid for idrettsråd, særkretser/regioner, idrettskrets, særforbund, idrettsforbundet eller internasjonale forbund. 

Hederstegn for idrettslig prestasjon

Hederstegnet tildeles utøvere og lag som har prestert og har resultater på seniornivå. Prestasjon må være på nivå som gullmedalje i norsk mesterskap eller gode internasjonale prestasjoner.

Utøver skal representere idrettslag i Troms og Finnmark. Hederstegn kan i særskilte tilfeller tildeles til utøvere som har utviklet seg i idretten i idrettslag i Troms og Finnmark, men som representerer annet idrettslag i tildelingsåret av ulike grunner.

Frist for å komme med forslag for neste tildeling kommer våren 2023. Begrunnet forslag sendes til tromsogfinnmark@idrettsforbundet.no

 

Hederstegn for 2022 gikk til Lea Berle Horne