gruppebilde
Hederstegnvinnere 2023

Hederstegn

Årlig deler Troms og Finnmark idrettskrets ut ulike priser til personer som har gjort en innsats på grasrotplan eller prestert på seniornivå. Husk å sende oss forslag på kandidater som fortjener heder og ære for sin innsats.

Har du forslag på noen som fortjener å fremmes for sin innsats i idretten i Troms og Finnmark? Vi ønsker forslag fra idrettslag, idrettsråd og særkretser/regioner til våre hederstegn.

Ildsjelpris   

Med denne prisen ønsker vi å hedre en person som gjennom en årrekke har gjort en betydelig innsats på grasrotplan.  

Hederstegn for tillitsverv  

Hederstegnet tildeles til personer som har gjort en innsats i verv over tid og gjort en betydelig innsats innen arbeid for idrettsråd, særkretser/regioner, idrettskrets, særforbund, idrettsforbundet eller internasjonale forbund.   

Hederstegn for idrettslig prestasjon  

Hederstegnet tildeles utøvere og lag som har prestert og har resultater på seniornivå. Prestasjon må være på nivå som gullmedalje i norsk mesterskap eller gode internasjonale prestasjoner.  

Utøver skal representere idrettslag i Troms og Finnmark. Hederstegn kan i særskilte tilfeller tildeles til utøvere som har utviklet seg i idretten i idrettslag i Troms og Finnmark, men som representerer annet idrettslag i tildelingsåret av ulike grunner. 

 

Frist for å komme med forslag er satt til 17.09.2023. Begrunnet forslag sendes til tromsogfinnmark@idrettsforbundet.no 

PS! Gode kandidater som er foreslått tidligere år, mens som ikke har mottatt hederstegn, må gjerne sendes inn på nytt. 

 

Hederstegn for idrettslig prestasjon 2022 gikk til Lea Berle Horne