forsidebilde_svomming.jpg

Aktiv på dagtid

Aktiv på Dagtid har siden oppstarten våren 2009, etablert seg som et populært og innholdsrikt folkehelsetiltak i Tromsø. Over 200 deltakere bolter seg ukentlig i et mangfold av aktiviteter, ledet av idrettslagsinstruktører og profesjonelle aktivitetsledere.

Så langt er det utelukkende gode tilbakemeldinger fra deltakere, og tiltaket har etterhvert også begynt å få rotfeste i helsetjenesten. Aktiv på Dagtid tilbyr aktiviteter som bassengtrim, treningsstudio, bowling, ballspill og ulike kondisjon- og avspenningsaktiviteter.

For voksne mennesker som av en eller annen årsak er ute av arbeidslivet, er det beviselig en større andel som defineres som inaktiv. Aktiv på Dagtid legger til rette for aktiviteter for denne målgruppa på dagtid gjennom idretten.

Ved siden av aktivitetstilbudet, ønsker også idrettskretsen å legge til rette for sosiale tiltak blant deltakerne. - Dette er med å øke motivasjonen for varig aktivitet, samt et bidrag til å stimulere alle menneskers behov for sosial kontakt.

Under finner du mer informasjon om Aktiv på Dagtid, med timeplan og infobrosjyre.

 

Følg gjerne vår Facebookside (https://www.facebook.com/aktivpadagtid). Her oppdateres det jevnlig om endringer.

Aktiv på dagtid er et aktivitetstilbud i regi av Troms og Finnmark Idrettskrets - for mennesker som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet.

Her gis et allsidig aktivitetstilbud – tilpasset mennesker med ulike forutsetninger for aktivitet. I Fløyahallen har vi kontor i 1. etasje, Tromsø Treningssenter holder til i 2. etasje, mens gymsal for ballspill er i 3. etasje. Bassengaktivitetene og klatringen foregår i Tromsøbadet, mens bowlingen foregår i Bowlinghallen på Stakkevollveien. Salpuls finner vi i Lerøyhallen.

Aktiv på Dagtid i Tromsø (ApD) er et samarbeid mellom Troms og Finnmark Idrettskrets og Tromsø kommune.

Hvem kan delta?

Alle mellom 18-70 år, bosatt i Tromsø kommune, som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet og mottar en trygdeytelse som:

- Sykepenger

- Uføreytelser

- Overgangsstønad

- Kvalifiseringsstønad

- Attførings- og rehabiliteringspenger

- Økonomisk sosialstøtte

- Dagpenger

- Arbeidsavklaringspenger

Deltakerne må ha et funksjonsnivå som gjør at treningen vil kunne gi et positivt utbytte. Deltakere som har behov for støtte under aktivitetene oppfordres til å ha med egen ledsager. Personer som er sykemeldt over en kort, tidsavgrenset periode eller mottar alderspensjon, er ikke kvalifisert for deltakelse. Trening skjer på eget ansvar.

Ta kontakt dersom du er usikker på om du kan delta!

Hvordan bli med?

Registreringsskjema fås på ApDs kontor i Fløyahallen og hos Servicetorget på Rådhuset. Treningskortet koster p.t. kun kr. 500,- pr kalenderår, og betales ifbm med registreringen. Utfylt registreringsdel og dokumentasjon på din ytelse (skal kun framvises) må leveres på vårt kontor i Fløyahallen før man får utstedt deltakerkort. For trening hos Tromsø Treningssenter må det påregnes en rabatert månedsavgift til treningssenteret på kr. 250,- i tillegg.

Treff oss i Fløyahallen (1 etg), onsdag kl. 09-12.

Følg gjerne vår Facebookside (https://www.facebook.com/aktivpadagtid). Her oppdateres det jevnlig om endringer.

Her kan du laste ned en informasjonsbrosjyre om Aktiv på Dagtid.

Kontaktperson i Troms og Finnmark

Pablo Vargas
Pablo Vargas
Rådgiver-para og folkehelse

Fagområde: Paraidrett, Inkludering, folkehelse og aktiv på dagtid