Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Utlysninga av Paraidrettsmidler 2019

illustrasjonsbilde_rullestolbasket.jpg

Troms idrettskrets lyser ut midler til paraidrettstilbud som skal bidra til økt inkludering av mennesker med funksjonsnedsettelser i idrettslag i fylket.

 

Midlene skal være en støtte til idrettslag som ønsker å starte opp paratilbud eller ønsker å tilrettelegge for parautøvere i det ordinære treningstilbudet. Nye tilbud prioriteres, da vi ønsker at flere idrettslag skal komme på banen når det gjelder inkludering og tilbud for målgruppene bevegelseshemmede, synshemmede, hørselshemmede og utviklingshemmede.

Anleggsbygging / rehabilitering av anlegg faller IKKE inn under denne tilskuddsordningen!

 

Midlene vil bli fordelt etter søknad og behandles av styret i Troms idrettskrets.


Tildeling vil bli vurdert ut fra følgende kriterier;

  • Idrettslaget/idrettsskolen være godkjent og i drift.
  • Midlene skal brukes til etablering / videreføring av et varig tilbud for målgruppen.
  • Det skal være et tiltak som fremmer ytterligere aktivitet for målgruppen.
  • Søknadsskjema skal utfylles fullstendig (følger vedlagt).


Ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert!

 

Frist for innsending av søknadsskjema er 30. august!

Søknadsskjema