Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Troms idrettskrets er tildelt av Sparebank 1 Nord-Norge Gavefond kr.1.100.000 til etablering av idrettens anleggsfond

SNNgave.jpg

Troms idrettskrets ønsker å sette idretten i bedre stand til å planlegge, bygge og drifte idrettsanlegg. Vårt mål innen det anleggspolitiske arbeidet er Flere, bedre og tidsriktige anlegg for idretten.

 

På idrettskretstinget vårt i april 2016 ble vår anleggsplan behandlet og vedtatt, samt at det ble opprettet et anleggsutvalg for Troms-idretten. Anleggsutvalget består av repr fra 3 idrettsråd, 3 særkretser og idrettskretsen.

En av de viktigste oppgavene for anleggsutvalget i høst har vært å etablere et anleggsfond som idrettslag kan søke på for å finansiere det nødvendige planarbeidet som kreves før byggestart av idrettsanlegg.

 

Uttalelse fra Troms idrettskrets:

Vi er veldig godt fornøyd med denne hyggelige tildelingen fra SNN-gavefondet som gjør at vi bedre kan hjelpe idrettslagene i gang med å realisere deres planer for idrettsanlegg.

Idrettslag yter en viktig samfunnsoppgave når de med frivillig innsats bygger og drifter idrettsanlegg, og gjennom det skaper idrettsaktivitet, idrettsglede og god folkehelse.
Vi vet at en økonomisk støtte i startfasen av anleggsplanlegging vil ha stor betydning for både små og store idrettslag som vil realisere sine anleggsplaner.

Videre vil vi i samarbeid med idretten i Troms i større grad arbeide for bedre koordinering, prioritering og se etter samarbeidssynergier i planlegging og bygging av idrettsanlegg.

Idrettskretsen vil utvikle dette konseptet, og har i det videre arbeidet invitert de andre to nordnorske idrettskretser til å arbeide for et felles løft for flere og bedre anlegg for idretten i nord.
Dette er et pioner-arbeid innen idretten, da det ikke finnes tilsvarende etableringer i andre idrettskretser.

 

Uttalelse fra SpareBank 1 Nord-Norge, ved Stein Vidar Loftås:

- For oss i SpareBank 1 Nord-Norge var dette et naturlig prosjekt å støtte. Etableringen av idrettens anleggsfond er et viktig bidrag til å utvikle idretten og det frivillige arbeidet i landsdelen, sier kommunikasjonssjef Stein Vidar Loftås i SpareBank 1 Nord-Norge. 

Siden 2006 har SpareBank 1 Nord-Norge bidratt med over 700 millioner kroner til kultur, idrett, utdanning og frivillig arbeid i Nord-Norge.

- Vi er landsdelsbanken. Våre kunder eier nesten 54 prosent av vårt konsern. Når vi genererer overskudd, betaler vi utbytte til landsdelen. Pengene går til prosjekter som bidrar til å skaper bolyst og arbeidsplasser. Som bidrar til å utvikle Nord-Norge, sier Loftås.