Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Invitasjon til kvinner i idretten

1807__L6Y6828_EF.jpg

Idretten inviterer kvinner til å bidra i lederskap på klubb og kretsnivå. Kvinner utgjør en viktig ressurs for idretten, men er dessverre i mindretall i lederskapet. Troms idrettskrets ønsker å lage et nettverk av kvinner i lederroller i idretten.

 

Gjennom nettverket vil vi sammen finne hva som skal til for å ta lederverv i klubb og krets nivå og som vil bidra til kompetanseheving og erfaringsutveksling. Vi vil også tilføre erfaring og kunnskap fra våre tillitskvinner som har tatt steget til verv på alle nivå i idretten. Nettverket skal danne en plattform hvor deltakere kan utveksle erfaringer, utvikle ny kompetanse og generelt etablere nye relasjoner seg imellom.

Mål

Nettverket skal ta for seg problemstillinger for å rekruttere flere kvinnelige ledere i norsk idrett.

• Bli kjent, bygge nettverk på tvers av idrettene.
• Gjøre lederjobben mer attraktiv for kvinner.
• Oppfordre kvinner til å søke på lederopplæring og lederroller.
• Utvikle strategier og rutiner for å rekruttere, ivareta og utvikle flere kvinner i lederroller.
• Øke vår innsikt om hvorfor fravær av kvinner i idrettens lederroller er for stort

Målgruppe

• Alle kvinner fra 18 år som er involvert i idrett og kunne tenke seg å tiltre lederverv
• Alle kvinner/jenter som sitter i verv i idretten som har behov for erfaringsutveksling og selvutvikling.

Samlinger

• 1 møte i 2019 og 4 møter i 2020. Ingen krav til å delta på alle.

Vårt første møte er planlagt til 18.oktober kl 17.00 på Alfheim. Detaljer komme senere. Varigheten på hvert møte er 3 timer hvor det avsluttes med et enkelt måltid slik at praten kan fortsette.

Her vil Astrid Strandbu innlede til debatt om tema som skal videre taes i gruppearbeid for at deltagerne skal få fram det dere er opptatt av i forbindelse med klubbarbeid og lederskap. Astrid Strandbu er Styreleder i TIL Holding AS, Nestleder klubbstyret i TIL og styremedlem i Idrettsstyret NIF innlede prosjektet med følgende tittel:

Hvorfor er det så få kvinner i lederroller i idretten?
Erfaringer, perspektiver og refleksjoner.

Påmelding: fredag 11.oktober til troms@idrettsforbundet.no 

Det er moro og lærerikt å få noe til sammen.

Les invitasjonen i PDF her.