Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Invitasjon til infomøte om spillemidler til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet

invitasjon 2.PNG

Troms fylkeskommune fordeler på vegne av Kulturdepartementet de spillemidler som hvert år stillestil disposisjon for bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet i fylket, samt kulturbygg. I tilleggfordeles fylkeskommunale og statlige midler til fysisk aktivitet og friluftsliv.

 

Målgruppen for møtene er:
kommuner/skoler og andre offentlige og private institusjoner, idrettslag og idrettsråd/
organisasjonsledd i NIF, idrettslag organisert under Samenes Idrettsforbund-Norge (Sámiid
Valáštallanlihttu-Norga), studentsamskipnader, Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), Den Norske
Turistforening (DNT), Norges Bilsportforbund (BF), Det Frivillige Skyttervesen (DNF), velforeninger,
friluftslivsorganisasjoner, aksjeselskap, stiftelser, samvirkeforetak eller andre sammenslutninger.

Se hele invitasjonen her