Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Informasjonsmøter om spillemidler til bygging av anlegg høsten 2019

badehettegutt_temabilde470x265.jpg

Det skal avholdes 7 informasjonsmøter i Troms i regi av Troms fylkeskommune. Agenda er informasjon om spillemidler til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet, tilrettelegging for friluftsliv i Troms for 2020

 

Troms fylkeskommune fordeler på vegne av Kulturdepartementet de spillemidler som hvert år stilles til disposisjon for bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet i fylket, samt kulturbygg. I tillegg fordeles fylkeskommunale og statlige midler til fysisk aktivitet og friluftsliv.

Målgruppen for møtene er:

Kommuner/skoler og andre offentlige og private institusjoner, idrettslag og idrettsråd/ organisasjonsledd i NIF, idrettslag organisert under Samenes Idrettsforbund-Norge (Sámiid Valáštallanlihttu-Norga), studentsamskipnader, Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), Den Norske Turistforening (DNT), Norges Bilsportforbund (BF), Det Frivillige Skyttervesen (DNF), velforeninger, friluftslivsorganisasjoner, aksjeselskap, stiftelser, samvirkeforetak eller andre sammenslutninger.

Tid og sted for møtene

Møte 1: Tirsdag 20.august kl.17.30-20.30 Stangneshallen, kafeteria, Harstad
Møte 2: Onsdag 21.august kl.17.30-20.30 Fjellkysten Gjestehus, Lavangen
Møte 3: Torsdag 22.august kl.17.30-20.30 Finnsnes Hotell, Finnsnes, Lenvik
Møte 4: Onsdag 4.september kl.17.30-20.30 Reisafjord Hotell, Sørkjosen, Nordreisa Møte 5: Torsdag 5.september kl.17.30-20.30 Lyngskroa (Welcome Inn), Storfjord
Møte 6: Mandag 9.september kl.17.30-20.30 Bardufosstun, Målselv
Møte 7: Tirsdag 10.september kl.17.30-20.30 Fylkeshuset, Fylkestingsalen 2.etg., Tromsø

Det vil være enkel servering på møtene. Møteleder er Johnni Håndtstad, anleggsrådgiver i Troms fylkeskommune. All påmelding gjøres til johnni9@online.no - eller sms på mobil 955 77 390. 

Påmeldingsfrist er 3 dager før hvert enkelt møte. Oppgi møtenummer ved påmelding.

Her kan du lese invitasjonen fra Troms fylkeskommune.