Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Din idrettsorganisasjon kan enda søke midler hos Troms idrettskrets anleggsfond

badehettegutt_temabilde470x265.jpg

Troms idrettskrets har etablert et anleggsfond der idrettsorganisasjoner som er i planleggingsfasen for å utvikle idrettsanlegg kan søke midler til «Plan- og prosjekteringsfasen».

 

Troms idrettskrets ønsker med dette å sette idretten i bedre stand til å planlegge, bygge og drifte idrettsanlegg.

Vi har etablert et anleggsfond som idrettsorganisasjoner kan søke på for å finansiere det/deler av det nødvendige planarbeidet som kreves før byggestart av idrettsanlegg.

Anleggsutvalget i idrettskretsen har vedtatt kriterier for å få tildelt midler fra anleggsfondet.

Kriterier til Troms idrettskrets anleggsfond 2019

  1. Organisasjonsledd i idretten i Troms som skal bygge, eie og drifte idrettsanlegg kan søke om midler fra TIKs anleggsfond.
  2. Anlegget det søkes om må være forankret i idrettslaget (evt. annen idrettsorganisasjon), dvs. vedtatt på årsmøtet. Dette krever dokumentasjon.
  3. Midler kan tildeles til anlegg som er i «plan- og prosjekteringsfasen» og som er avhengig av innkjøp av profesjonelle tjenester for å komme videre i prosessen.
  4. Første fase i «Prosjektmodellen», «Idéfasen» må være godt igangsatt, dvs. gjennomføring prosjektmodellens faser organiseringutgangspunkt og programmering
    Midler fra anleggsfondet kan tildeles prosjekter frem til fasen detaljprosjekt (se Prosjektmodellen).
  5. Idrettslaget/idrettsorganisasjonen må ha spilt inn anleggsprosjektet til kommunen, idrettsrådet og særkrets/region/forbund.
  6. Anleggsprosjekt hvor støtte fra anleggsfondet vil være forløsende for videre fremdrift og øke sjansen for realisering, vil bli prioritert.
  7. Anleggsprosjekt der flere idrettslag/aktører samarbeider og/eller viser til muligheter for flerbruk vil bli prioritert.

Fasene i «Gode idrettsanlegg»s Prosjektmodell for bygging av idrettsanlegg ligger til grunn for prosessenes beskrivelse.

Nettsiden www.godeidrettsanlegg.no er et nyutviklet ressurssenter for bygging av idrettsanlegg, utviklet av NTNU i samarbeid med Norges idrettsforbund.

Vi vil anbefale idrettslag å nytte verktøyet Prosjektmodell i planleggings- og gjennomføringsfasen

For å finne dokumentet, se www.godeidrettsanlegg.no, eller lenken nederst på denne siden.

Hvordan søker dere?

1. Idrettsorganisasjonen sender søknad med kort beskrivelse av anleggsprosjektet via eget søknadsskjema.

2. Vedleggsskjema «Prosjektmodell Gode idrettsanlegg», som finnes i søknadsdokumentet fylles også ut.

3. Søknaden sendes troms@idrettsforbundet.no.

4. Søknadfrist 31. mars 2019.

5. Mottakere av midlene skal levere en sluttrapport med dokumenterte kostnader for midlene.

Spørsmål angående søknaden rettes til Magnus Leonhardsen,
Magnus.Leonhardsen@idrettsforbundet.no, tlf. 478 58 622.

 

Troms IKs anleggsfond - Søknadsskjema 2019

Utlysning Troms idrettskrets Anleggsfond

 

Vedlegg BP 1.0-1.3

Prosjektmodellen_GIA