Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Idretten må styrkes lokalt

På parti med idretten web.png

Høstens valg nærmer seg med stormskritt. Idretten bidrar til gode lokalsamfunn og ønsker at flest mulig politikere skal være på parti med oss. Idretten må styrkes lokalt av god lokal politikk. Det må legges til rette for flere og bedre idrettsanlegg, flere i aktivitet og støtte til frivillighet og fellesskap.

 

I alle kommuner i Finnmark er det idrettslag. Der det verken er hjørnesteinsbedrifter eller fortauskafeer legger idrettens ildsjeler til rette for idrett og aktive liv. Idretten spør ikke etter hvem du er eller hvor du kommer fra, idretten spør om du vil være med. Gjennom aktiv idrett og medlemskap i idrettslag får finnmarkingene mulighet til mer fysisk aktivitet, bedre helse, bedre sosiale miljøer og fellesskap i lokalsamfunnet. Det gjør nærmiljø til et bedre sted å være. Idretten skaper gode lokalsamfunn. Idretten i Finnmark ønsker at flest mulig lokalpolitikere skal være på parti med idretten. Og det er spesielt noen saker vi er opptatt av å få partiene og politikerne til å bry seg om både før og etter valget 9. september.

Flere og bedre idrettsanlegg
Gode idrettsanlegg er en av våre viktigste rammebetingelser.  Alle som tilbyr idrettsaktivitet har behov for idrettsanlegg (herunder trasékart og fysisk tilrettelegging for idretter som arrangeres utenfor de tradisjonelle idrettsanleggene). Det er ulike behov i de ulike kommunene. Noen steder er det behov for rehabilitering av eksisterende anlegg, andre steder er det behov for nye anlegg. Finnmark idrettskrets ønsker at:
- Det stilles vedlikeholdskrav, så anlegg ikke forfaller på grunn av manglede vedlikehold.
- Kommunene tar idretten (idrettsrådet) med på råd i alle saker som berører idretten. 
- Fylkeskommunen samarbeider med idrettskretsen i forhold til det regionale anleggsarbeidet, og tar idrettskretsen med på råd i saker som angår idretten. 
- Det vises vilje til å rehabilitere, evt. bygge nye anlegg for å imøtekomme idrettens behov.
- Kommunene sørger for å ha ansatte med kompetanse i forhold til spillemiddelordningen.
- Kommunene foretar regelmessige vurderinger og rullerer sine anleggsplaner.

Flere i aktivitet
Idrettens visjon er «Idrettsglede for alle!». Vårt mål er at alle barn og unge skal kunne delta i idrett uavhengig av familiens økonomi. Det er ikke slik i dag. Derfor er dette et prioritert arbeidsområde i idretten. Løsningene er godt samarbeid mellom kommunene og idretten lokalt. Vi ønsker at terskelen for å bli med senkes ved at:
- Idretten gis gratis treningstid, til barn og ungdom, i kommunale anlegg.
- Skolen gis anledning til å samarbeide med idretten (praktisk samarbeid og utlån av utstyr).
- Barn og ungdom prioriteres i idrettsanleggene i tidsrommet 16.00 – 20.00.

Støtte til frivillighet og fellesskap
Vi er helt avhengige av alle de som år etter år stiller opp og gjør en gratis jobb i sitt idrettslag og lokalsamfunn. Frivilligheten er selve limet i samfunnet og har stor verdi i seg selv, men også i sparte kroner og ører. I 2017 bidro frivillige i Finnmark med gratis arbeid til en verdi av 229.500.000 kroner! Det er derfor vårt håp at:
- Kommunen anerkjenner frivilligheten ved å synliggjøre dette arbeidet i kommunale planer og delplaner.
- Idrettens rolle i inkluderingsarbeidet verdsettes gjennom økonomisk bidrag til dette arbeidet.
- Fylkeskommunen ser verdien i arbeidet som idrettskretsene utfører i forhold til rådgiving, folkehelsearbeid, identitetsbygging, opplæring i demokratisk arbeid osv. og synliggjør dette i fylkeskommunale planer og delplaner.

Vi håper at flest mulig vil være på parti med idretten før og ikke minst etter høstens kommunestyre- og fylkestingsvalg!