TKTROMSØ2023

Vellykket Treningskompiskurs i Tromsø

I samarbeid med Tromsø kommune og Tromsø Idrettsråd inviterte Troms og Finnmark idrettskrets til Treningskompiskurs i Tromsø 17.-19. februar. Kursholder var Edvard Sagelv og 14 kursdeltakere fikk denne helgen kompetanse i bruk av fysisk aktivitet i målrettet oppdrag innenfor Koordinerende helse- og omsorgskontor i Tromsø kommune.

Kurset bygger på prinsippet om at en gjennom fysisk aktivitet kan oppnå positiv effekt også på andre livsområder. Målet med treningskompisordningen er å motivere til, og hjelpe mennesker i gang med fysisk aktivitet.

Vi takker alle deltakere for deres engasjement, refleksjoner og gode tilbakemeldinger om kurset.

Har du spørsmål ta kontakt med 

Inger-Lise Eieland
Idrettsfaglig rådgiver Troms of Finnmark idrettskrets