gruppebilde

Vellykket samling for unge ledere med verv

Med støtte fra Samfunnsløftet har vi etablert et ungdomsnettverk for unge ledere med styreverv idretten. Helgen 12-14 oktober var ti unge ledere fra idretten i Troms og Finnmark samlet i Alta til fagligpåfyll og erfaringsutveksling.

 

blobid0.png

Målet med nettverket er å gi unge ledere i alderen 18 til 30 år faglig påfyll, diskutere felles problemstillinger, og lære av hverandre. Vi ønsker med dette å beholde og rekruttere enda flere unge dyktige mennesker inn i styrerommene i Troms og Finnmark!

Nettverket startet opp i 2021, med to årlige samlinger siden da. Helgen 12-14 oktober var ti unge ledere fra Troms og Finnmark samlet i Alta. Vi var heldige og fikk besøk av Lars Neerbye Eriksen fra Norges idrettsforbund. Lars er en del av idrettsforbundet sitt prosjekt Krafttak for mangfold og inkludering. Han ga oss en lærerik og tankevekkende gjennomgang om arbeid mot sosiale og kulturelle barrierer for deltakelse, arbeid for deltaking blant personer med funksjonsnedsettelse (paraidrett), arbeid for kjønnsbalanse og likestilling og arbeid mot rasisme, diskriminering og hets.