Trener-utøver
Foto: Eirik Førde

Utlysning av Trenerstipend 2023

Troms og Finnmark idrettskrets tildeler stipend til trenere som utøver treneroppgaver for idretten i fylket og som vil ta trenerutdanning/kurs på et høyere nivå innen sin idrett.

KRITERIER TROMS OG FINNMARK IDRETTSKRETS TRENERSTIPEND 2023


Det er fylkeskommunes støtte til idretten som gir midler til dette formålet, med følgende kriterer for tildeling:

  • Særkretser/regioner/særforbund kan søke på trenerstipend til trenere som planlegger/er i gang med trenerutdanning på et høyt nivå. Dersom IL/Klubb søker på vegne av seg selv, må en anbefaling fra særkrets/særforbund legges ved i søknaden.
  • Det kan tildeles stipend på inntil kr. 20.000 pr. trener.
    Det stilles krav til 50 % medfinansiering av utdanningstiltaket fra særkrets/klubb/trener. Kostnadsplan for utdanningen samt en trenerutviklingsplan vedlegges søknaden.
  • Særkretser/regioner/særforbund gjør den idrettsfaglige vurderingen og innstiller sine søknader i prioritert rekkefølge hvis de søker for flere.
  • De som tildeles Trenerstipend forplikter seg til å utøve treneroppdrag innen sin idrett i Troms og Finnmark i 2 år. Dette følges opp av særkretsene/regioner/særforbund.
  • Troms og Finnmark idrettskrets innhenter råd fra Olympiatoppen Nord for prioriteringer av tildelinger mellom idrettene.
  • Søknadsfrist 1.mai 2023.

Søknaden sendes på eget søknadsskjema til tromsogfinnmark@idrettsforbundet.no