POLITIET

Troms politidistrikt om hjelp til å forebygge og redusere snøskredulykker.

Troms politidistrikt næringslivet og innbyggerne i Troms politidistrikt om hjelp til å forebygge og redusere snøskredulykker. De ber også om at alle er bevisste lovlig bruk av drone.

Politiet i Troms informerer i sitt nyeste nyhetsbrev følgende: 

HJELP OSS Å FOREBYGGE SNØSKREDULYKKER

De fleste skredulykker med dødelig utfall skjer i Troms politidis­trikt, samtidig som antall besøkende toppturturister er økende.

Troms politidistrikt ønsker å forebygge og redusere antall skredulykker, og har sammen med NVE laget to plakater med budskap om å sjekke skredvarselet.

Vi ber om hjelp til å videreformidle og publiserer vedlagte skredplakater, slik at de er godt synlige for alle som besøker og bor i distriktet vårt i løpet av vinteren.

Plakatene kan skrives ut og henges opp, eller deles på infoskjermer, oppslagstavler, sosiale medier, nettsider mv. Plakatene har QR-kode direkte til varsom.no. (Vedleggene som også er merket Lyngen har QR kode direkte til Lyngen-området).

For mer info – se vedlagte nyhetsbrev.

DRONER – HVA ER LOV?

Det har i den siste tiden vært et økende fokus på ulovlig flyging med droner.

Troms politidistrikt minner om at alle som bruker drone må sette seg inn i gjeldende regelverk.

Mvh

Troms politidistrikt

FEFE - Seksjon forebygging/etterretning