24 engasjerte ildsjeler, ungdom og politikere fra Båtsfjord deltok på Fremtidskveld den 12 januar.
24 engasjerte ildsjeler, ungdom og politikere fra Båtsfjord deltok på Fremtidskveld den 12 januar. Foto: Inger-Lise Eieland

Troms og Finnmark idrettskrets arrangerer fremtidskvelder i idrettsrådene og med idrettslagene

Idrettskretsen i Troms og Finnmark kommer til din kommune for å snakke om fremtiden i ditt idrettslag! I løpet av en kveld skal vi sammen komme opp med gode løsninger som skaper mer engasjement, mer aktivitet og enda flere frivillige.

Troms og Finnmark idrettskrets inviterer idrettsrådenes styrer, idrettslagenes styrer, ungdom, representanter fra kommunen, representanter fra særkretser/ regioner til en fremtidskveld i utvalgte kommuner i vårt fylke. 

Målet med kveldene er å øke frivillighet og aktivitet i idrettslagene, bistå idrettslagene med tiltak og skape en arena for dialog på tvers av lag og kommune. 

De to første kveldene ble gjennomført i Båtsfjord og i Dyrøy. 

Bilde tatt fra møtet i Båtsfjord

I begge møtene var det god deltakelse både fra idretten og fra kommunene som stilte med blant annet ordfører, varaordfører og ungdomsråd. 24 deltakere møtte i Båtsfjor og 12 deltakere var samlet i Dyrøy for å diskutere hva som fungerte og hva en kunne gjøre for å løfte idretten i sin kommune. 

Idrettskretsen stilte med ansatte og representant fra vårt nettverk for unge ledere. 

Planen fremover er å invitere flere kommuner til en fremtidskveld. Den 18 januar besøker vi Gratangen og den 19 januar kommer vi til Hammerfest.

Vi jobber fortløpende for å få på plass en avtale om fremtidskvelder i flere kommuner. Følg med når invitasjonen kommer til ditt idrettsråd/Idrettslag.