RenidrettAntidopingNorge.jpg

Sammen for en ren idrett- Antidoping Norge

I disse dager gjør vi i ADNO et framstøt for å få flere norske idrettslag og -klubber til å bli et RENT IDRETTSLAG.

Den siste tiden har det vært stor oppmerksomhet rundt et økende antall dopingsaker med bakgrunn i kokainbruk, Tolletaten rapporterer om rekordbeslag av anabole stoffer og en gjennomgang av norske dopingsaker de siste par tiårene viser at veldig mange dopingsaker skyldes uforsiktig bruk av kosttilskudd.

Vi mener det er behov for å heve kunnskapen og bevisstheten rundt antidopingarbeidet. Det er ingen tvil om at doping er mer enn det mange tror, og samtidig forstår vi at antidopingregelverket kan virke komplekst for frivillige idrettslag i Norge.

 

Vi opplever at trenere og ledere i norsk idrett føler et ansvar for å formidle gode holdninger til sine utøvere. Det er grunnen til at vi har programmet RENT IDRETTSLAG – for å gjøre det enklere å snakke om doping i klubben og inspirerer til gjennomføring av konkrete tiltak som fremmer en ren og sunn idrettsaktivitet.

Vi håper dere har lyst til å være med på å dele utfordringen! 

For doping er mer enn mange tror – og nærmere enn mange tror.

 

Rent Idrettslag er selvsagt ingen garanti for at vi unngår dopingsaker, men det vil heve kunnskapen og bevisstheten. Og hvis en dopingsak først rammer, er det tilfredsstillende å kunne si at det faktisk er gjort noe konkret for å forebygge doping.

 

Det er veldig enkelt for idrettslag å komme i gang.

  1. Samle styret i 1-2 timer
  2. Gjennomfør sertifiseringen på rentidrettslag.no og finn konkrete tiltak som passer dere
  3. Iverksett tiltakene i idrettslaget

Bli med på laget for en REN idrett!

Ta kontakt på post@antidoping.no dersom dere har spørsmål. Vi står sammen om en ren idrett.