Tromsø flyklubb tilbyr flyktninger en tur opp i skyene
Tromsø flyklubb tilbyr flyktninger en tur opp i skyene

Inkludering av flyktninger i Troms og Finnmark

Flere idrettslag i Troms og Finnmark har allerede mobilisert for å tilby aktivitet til flyktninger. Med enkle virkemidler har idrettslag bidratt til å gi flyktningene en meningsfull hverdag og sosial kontakt med det norske samfunnet.

Idretten kan spille en viktig rolle for dem som har opplevd krig og flyktet fra sitt hjemland, både som inkluderingsarena og som et sted hvor de kan oppleve trygghet, mestring og fellesskap med andre.

Norges idrettsforbund har lyst ut midler til tiltak for idrettsaktivitet også i 2023. Midlene kan benyttes til å få dekket utgifter som transport, tolk, felles utstyr, lønn til trenere, sosiale tiltak, lønn til aktivitetsguide/idrettskontakt, halleie, administrasjon for å koordinere tiltaket, markedsføring, materiell/verktøy, servering, bekledning, profileringsutstyr, personlig utstyr, turneringsavgift, treningsavgift, medlemskontingent, lisens og overgangsgebyrer. Det er ingen søknadsfrist for å søke om midler og det utbetales fortløpende.

 Les mer om hvordan ditt idrettslag kan inkludere flykninger søke om midler HER

Så langt i 2023 har idrettslag tilhørende Troms og Finnmark, totalt fått tildelt i underkant av 500.000 kr.  

Bilde15.jpg

Daria på bildet var en veldig engasjert og blid kvinne fra Ukraina som fikk testet flyving for første gang med Tromsø flyklubb i 2022.

Oversikt over idrettslag i Troms og Finnmark som har fått midler for å inkludere flyktninger

 

Idrettslag/Klubb

Tiltak

Målgruppe

Lyngen/Karnes idrettslag

Nytt tilbud i dans, hiphop, street jazz og jazz funk

åpent for barn i alderen 8-15 år

Båtsfjord NTN Taekwon-Do klubb

Inkludere flykninger i eksisterende tilbud

Åpent for alle

Finnsnes IL-Fotball

Nytt tilbud ukentlige aktiviteter og treninger for flykninger. Primært fotballaktivitet.

Barn og unge opp til 19 år.

Øvre Salangen idrettslag

Inkludere flykninger i eksisterende tilbud

Barn og unge opp til 19 år.

Nordreisa kickboxing klubb

Inkludere flykninger i eksisterende tilbud

Åpent for alle

Skjervøy idrettsklubb-Skigruppa

Inkludere flykninger i eksisterende tilbud

Barn og unge opp til 19 år.

Bardu idrettslag

Inkludere flykninger i eksisterende tilbud

Åpent for alle

Tromsø Alpinklubb

Inkludere flykninger i nytt og eksisterende tilbud

Åpent for alle

Tromsø flyklubb

Nytt tilbud flyturer for flykninger

Åpent for alle

Nordreisa Rideklubb

Inkludere flykninger i nytt og eksisterende tilbud

Åpent for alle

Har ditt idrettslag inkludert flykninger? Eller tenker å gjøre det? Da er det fortsatt mulig å søke om midler for 2023.

Har du spørsmål? Ta kontakt med

Inger-Lise Eieland

Idrettsfaglig rådgiver Troms og Finnmark idrettskrets

E-post

476 17 013