alta

Idrettens valgkamparrangement i Alta 22. august

Troms og Finnmark idrettskrets og Alta idrettsråd arrangerte Idrettens Valgarrangement tirsdag 22. august på rådhuset i Alta. Totalt 13 kommune- og fylkespolitikere stilte til paneldebatt, som også ble streamet av Altaposten. Arrangementet var godt besøkt fra idretten, hvor både fra idrettsforbundet, særkretser/regioner, idrettskretsen, idrettsrådet i Alta og klubber/ idrettslag var representert.

  1. visepresident i Norges idrettsforbund, Arne Bård Dalhaug, viste til BUL Alta og Alta IFs anleggsplaner, og sa at begge er svært gjennomtenkt og at det er prisverdig at idrettslag tar på seg rollen som anleggsbyggere. Videre tok han for seg idrettens anleggsarbeid, hvor ny nasjonal anleggsplan snart skal vedtas. Han viste til viktigheten av å synliggjøre all den aktiviteten som tilbys som et resultat av frivillig arbeid, og var også innom utfordringen der økonomi er en barriere for deltakelse i fritidsaktivitet - idrettsforbundets arbeid på dette området.

Temaer i debatten bygget på idrettskretsens hovedfokus: Aktivitet – Frivillighet – Anlegg

Idretten ønsker at:

  • Alle kommuner og fylkeskommunen får på plass gratis trening for barn og unge, i offentlige anlegg.
  • Idretten får benytte seg av gymsaler og haller ved videregående skoler.
  • Det arbeids for ferieåpne idrettsanlegg.
  • Det finnes lokale tilskuddsordninger som sikrer tilskudd til aktiviteter, og støtter idrettslagene i å etablere lavterskeltilbud, slik at ingen står utenfor.  Her ble det vist til BUF-dir. sin tilskuddsordning som kommuner kan søke på.
  • Det skal være lett å være frivillig – i den sammenheng er det behov for at kommuner og fylkeskommuner vektlegger frivilligheten som en viktig ressurs. For eksempel ved at ansatte kan be om fri for å arbeide dugnad ved større arrangementer.
  • Forskjellene utjevnes mellom idrettslag med egne anlegg og de som trener gratis i kommunale anlegg (kommunale driftstilskudd til idrettslag som tar samfunnsansvar og eier og drifter idrettsanlegg, for å senke kostnadene for deltakelse i disse anleggene).
  • Kommuner bidrar med mellomfinansiering av spillemidler til anlegg, ved å tilby kommunale garantiordninger for lånefinansiering i påvente av spillemidler.
  • Det offentlige og idretten får til samspill for å møte bærekraftsmål og -krav (avhending av kunstgress og gummigranulat).

Rideklubbens prosjekt i Alta ble også fremsnakket av politikerne. Rideklubben jobber for å realisere et komplett hestesenter på Aronnes.

Les  mer om prosjektet her https://altarideklubb.no/om-hestesenteret/

Alt i alt er idrettskretsen og idrettsrådet fornøyd med arrangementet, og de positive tilbakemeldinger, og også gode innspill, en fikk fra panelet.

Sendingen kan sees på www.altaposten.no