Harstad Cykleklubb fikk tildelt midler i 2017 fra anleggsfondet til sitt forprosjekt i Harstad Bike Park. Foto: Magnus Leonhardsen
Harstad Cykleklubb fikk tildelt midler i 2017 fra anleggsfondet til sitt forprosjekt i Harstad Bike Park. Foto: Magnus Leonhardsen

Harstad Bike Park kåret til årets idrettsanlegg i Norge

Hvert år kårer Bad, Park og Idrett årets idrettsanlegg i Norge. I 2023 stakk et forbildeanlegg fra Troms og Finnmark av med prisen.

Harstad Cykleklubb var en av de første klubbene i Troms og Finnmark som mottok midler fra anleggsfondet tilbake i 2017. Dette var en viktig start for prosjektet, som har vært gjennomført strålende med god prosess. Anlegget har blitt et forbildeanlegg og mottok nylig den gjeve kåringen årets idrettsanlegg

Her er Bad, Park og Idretts beskrivelse og begrunnelse for kåringen: 

Harstad Bike Park er et unikt anlegg som er tilrettelagt for alle nivåer og aldre! Idrettsanlegget er inkluderende og har fasiliteter for syklende, gående og publikum. Her kan brukerne låne utstyr gratis, og deltagelse på konkurranser er også kostnadsfritt. Anlegget innbyr til fri utfoldelse og mestring innen sykkel, og gjør at barn og unge kan lære seg å sykle i et bilfritt miljø. Harstad Bike Park er et anlegg som stimulerer til bevegelsesglede og grønn transport, som er viktige faktorer for folkehelsen og miljøet vårt.

Anlegget er bygget med god kvalitet og bærekraft er vektlagt ved valg av lokale entreprenører og betydelig bruk av kortreiste materialer. Entreprenøren har ellers hatt utstrakt fokus på å skåne områdene rundt traseen og redusere arealbruken, og den gode tilretteleggingen bidrar også til å redusere aktiviteten i mer sårbar natur. Det er godt samspill med omkringliggende miljø, med turstier som slynger seg om sykkeltraseen, og ellers god merking som sikrer fremkommelighet og flyt i anlegget.

Anlegget representerer en forbilledlig prosess fra idé til realisering, og juryen fremhever at anlegget er initiert og virkeliggjort av idretten selv. Prosjektet har skapt et imponerende engasjement i lokalbefolkningen og involvert innbyggerne, offentlige instanser, næringslivet og frivilligheten. Dette har skapt både stolthet og tilhørighet til anlegget. Harstad Bike Park har blitt en attraksjon for byen, og for landsdelen. Anlegget representerer noe nytt, innovasjon og nytenkning på en bemerkelsesverdig måte, og fremstår som et strøkent anlegg av høy kvalitet.

Troms og Finnmark idrettskrets gratulerer!

Lysbilde7.JPG

Prosjektleder Stian Kristoffer Evensen og leder i HCK Bjørn Tore Woll presenterte anlegget på Idrettshelga 2021. 

 

NB! Tromsøbadet var også en av fire finalister.