Vårens tildeling vil blant annet hjelpe Tromsø Ishockeyklubb å estimere pris på å oppgradere dagens ishall
Vårens tildeling vil blant annet hjelpe Tromsø Ishockeyklubb å estimere pris på å oppgradere dagens ishall

Disse mottok midler fra Anleggsfondet våren 2023

På vegne av SpareBank 1 Nord-Norge og Samfunnsløftet forvalter Troms og Finnmark idrettskrets et anleggsfond som kan støtte idrettens anleggsprosjekter i fasene «konsept» og «prosjektering».

Årets søknadsrunde var preget av færre søkere enn normalt, med totalt bare 6 søkere. Likevel er det ventet en større søknadsmasse høsten 2023.

Følgende idrettslag fikk tildeling fra vårens runde:

Kautokeino IL, forprosjekt helårsanlegg – kr 120.000

Kirkenes Turnforening, skisseprosjekt turnhall – kr 80.000

Tromsø Ishockeyklubb, skisseprosjekt oppgradering ishall – kr 100.000

- Vi får skissert alternativer

Tromsø Ishockeyklubb står i en vanskelig situasjon. Dagens ishall er for liten, og i påvente av en nu ishall har de behov for utbygging og oppgradering av fasilitetene. De eier ikke anlegget sitt selv (kommunalt eid), men er avhengige av å oppgradere deler av anlegget for å være rustet til sportslig utvikling. Får de ikke innfridd kravene om blant annet riktige garderober, tribunekapasitet og lignende, kan de bli tvunget til å spille hjemmekamper i Narvik ved et eventuelt opprykk.

- Bidraget fra kretsen og anleggsfondet betyr at vi kunne starte. Vi får skissert alternativer inkludert kostnadsestimat. Ishallen er kommunalt eid, slik at eventuelle endringer i bygning, må inn i budsjett og politisk behandles. Å lage en sak som skriftlig beskriver skissene, det rekker ikke bidraget til. Derfor har vi søkt kommunen om å spleise inn resten, forteller leder Arild Hausberg.

- Kanskje blir det for dyrt? Det vet vi bare når vi får utredet dette.

Flerbruksanlegg for ski, sykkel og tur

I Kautokeino har forprosjektet hensikt å framskaffe beslutningsgrunnlag for å jobbe videre med et anlegg som ligger sentralt til og er populært og tilgjengelig for innbyggerne. Målsetningen er at anlegget skal bli til flerbruk for ski, sykkel og tur som er tilrettelagt for funksjonshemmede.

Klubben har identifisert flere behov, og fortsetter arbeidet med blant annet reguleringsplanen.

Stor pågang, lite treningstid og stor slitasje på utstyr

Kirkenes Turnforening trener i dag i Fjellhallen i Kirkenes, hvor klubben ikke har tilstrekkelig treningstid til behovet sitt. I tillegg er turn en krevende idrett når anlegget ikke er tilrettelagt, ettersom de frivillige må rigge opp og pakke ned mye utstyr etter hver trening. Ønsket om en fullskala turnhall med flerbruksmuligheter for å samarbeide med flere idretter er i tråd med idrettskretsen oppfordring om flerbruk av areal, også i et bærekraftperspektiv.

Klubben skal bruke midlene til å lage en prosjektbeskrivelse og prosjektere byggekostnader ved ulike konsepter.

Vi gratulerer klubbene med tildeling.

Ønsker din klubb å søke midler? Les mer her. 

Infomøte Anleggsfondet 2023 bilde.png