Bilde av nettverket tatt under en samling i Hammerfest i 2022
Bilde av nettverket tatt under en samling i Hammerfest i 2022

Bli med i vårt nettverk for unge ledere!

Vi inviterer nå flere unge ledere, i aldersgruppen 18-30 år, som har styreverv i idrettslag, idrettsråd, særkrets og i særforbund i Troms og Finnmark, til å bli med i vårt nettverk. Som deltaker i vårt nettverk får du også muligheten til å bli med i prosjektet "unge ledere gir tilbake".Samling for nettverket i 2023 blir i Alta helgen 8-10 september og i Tromsø helgen 24-26 november.

I perioden 2020-2022 har Troms og Finnmark idrettskrets ved hjelp av midler fra SpareBank 1 Nord Norge, etablert et nettverk for unge ledere med styreverv i idretten. Via nettverket har vi knyttet til oss flere talentfulle og engasjerte unge ledere. Vi er nå så heldige at SpareBank 1 Nord Norge fortsatt vil være en samarbeidspart og hjelpe oss med å fortsette gi unge ledere en mulighet for å utvikle seg. Tusen takk til SpareBank 1 Nord Norge som bistår oss med nye midler.

Vi fortsetter derfor arbeidet med nettverket for unge ledere og knytter det på vårt nye prosjekt «Unge ledere gir tilbake». Vi ønsker å gi idretten i nord et løft etter en tung tid. Pandemien har ført til stor nedgang i medlemstall og aktivitetstall i idrettslagene i fylket vårt. I 2023 og 2024 gjennomfører vi med bistand fra de unge lederne som ønsker å delta, en fremtidskveld i utvalgte kommuner i Troms og Finnmark. Målet er med fremtidkveldene er at vi sammen skal komme opp med gode løsninger som skaper mer engasjement, mer aktivitet og enda flere frivillige.

Vi er allerede godt i gang med å gjennomføre fremtidskvelder i vårt fylke, du kan lese mer om noen av de gjennomførte kveldene HER

Vi inviterer nå flere unge ledere, i aldersgruppen 18-30 år, som har styreverv i idrettslag, idrettsråd, særkrets og i særforbund i Troms og Finnmark, til å bli med i vårt nettverk. Vi samler de unge lederne til minst to helge samlinger løpet av året. Gjennom nettverket får deltakerne mulighet til å utveksle erfaringer og få relevant faglig påfyll, de som ønsker det får også muligheten til å bidra på fremtidskveldsatsningen. 

Reise og opphold for deltakelse i nettverket dekkes av midler fra Samfunnsløftet og fra idrettskretsen. 

Vil du bli med i vårt nettverk kan du registrere deg HER så kontakter vi deg for mer informasjon.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Inger-Lise Eieland

e-post: inger-lise.eieland@idrettsforbundet.no

eller på telefon/sms til 47617013