Viktig med flere kvinner

Sebastian Henriksen er styremedlem i Norges idrettsforbund med røtter i Kvaløya Sportsklubb. Han forteller at i idrettsbevegelsen har han blitt møtt av voksne, hyggelige folk som tok han på alvor. Han sier han ble respektert, lyttet til og fått muligheter innad i idretten.

Viktig med flere kvinner

  • Jeg tenker det er veldig viktig for en så stor idrettsbevegelse som vi er, med mange medlemmer og da må også idretten representere de medlemmene og det mangfoldet som er. Vi er jo for dårlige på det i dag. Vi har for få kvinnelige trenere, kvinnelige ledere og for få kvinnelige forbilder. Vi er på vei, men vi er langt ifra så gode. Som for eksempel i trenerroller, vi må få flere trenere, lagledere, apparatet rundt, fysioterapeuter. Jeg tenker at vi må tenke mangfoldet rundt kjønnsbalanse i hele norsk idrett, sier Sebastian.

Mangfold gjør norsk idrett bedre

Sebastian viser til at i norsk idrett har vi en helt spesiell modell og gjennom møtet med idrettsbevegelsen i utlandet er han desto stoltere av den norske idrettsmodellen og dugnaden.

  • Den modellen kan vi bare bygge videre på sier Sebastian, men da treng vi mer mangfold. Vi trenger flere kvinner som kommer inn og har lyst til å bidra og som vi gir mulighet til å bidra. Vi trenger folk med annen etnisitet. Jeg har jo selv en annen bakgrunn og ser jo egentlig hvert sant styremøte og konferanse jeg er i så er det nesten bare meg, spesielt her i Nord-Norge som har en annen bakgrunn.

Råd til unge ledere

  • Mitt råd eller erfaring jeg ønsker å dele til unge ledere, kvinner til menn eller andre som har lyst å være med i idretten, det er jo det at man er annerledes som en styrke. Det å bruke de erfaringene, den kompetansen man har som en styrke. For meg når alle ser lik ut og du ser annerledes ut så husker dem deg i hvert fall hvis du er ung og litt brun i huden. Så det har vært, jeg har prøvd å snu de sann. Og det tror jeg er viktig. Og så må jeg bare si at det har ubetinget vært positivt sier Sebastian.

Sebastian sitt tips til unge er å ta oppfordring er å tørre å ta steget. Han sier det er enkelt og vanskelig på samme tid. ifølge han er det veldig bra at man reflekterer og at man har lyst å ta på seg verv og roller i idretten. Ifølge han får man kollegaer og gode venner, du får oppleve ting og det er en god lederutvikling uansett alder.