Harstad Cykleklubb fikk tildelt midler i 2017 fra anleggsfondet til sitt forprosjekt i Harstad Sykkelpark. Foto: Magnus Leonhardsen
Harstad Cykleklubb fikk tildelt midler i 2017 fra anleggsfondet til sitt forprosjekt i Harstad Sykkelpark. Foto: Magnus Leonhardsen

Nå kan idrettslag søke midler fra anleggsfondet

SpareBank 1 Nord-Norge har fornyet sin støtte til idrettskretsens anleggsfond med tre nye år, og en totalsum på kr 2.700.000. Gjennom Samfunnsløftet kan idrettskretsen støtte idrettslag til det som trengs av tidlig planarbeid når de skal bygge eller rehabilitere idrettsanlegg. Nå åpnes det for å søke om støtte frem til 19. mai.

Samarbeidet om et anleggsfond til idretten ble ingått i 2017 mellom SNN og Troms idrettskrets, og ordningen ble iverksatt også i Finnmark og Nordland påfølgende år. Siden starten har det i Troms og Finnmark blitt tildelt midler til 39 ulike idrettsorganisasjoner, som i sum har truffet rundt 12 000 medlemmer. Utenom idrettslag, har også Troms Fotballkrets mottatt tildeling for storhall fotball i Tromsø, som er hjem for ca. 5000 fotballspillere. Anleggsprosjektene har favnet bredt, og idrettskretsen har også hjulpet mange prosjekter som ikke endte opp med tildelte midler. 

- Idretten i Troms og Finnmark investerer desidert mest penger til anleggsutvikling, sammenlignet med landet for øvrig. Nordland er også innenfor topp 3. Dette ser vi fra Kulturdepartementets tall. Basert på fremtidsutsiktene vil ikke denne utviklingen endre seg i de kommende årene. I så måte er anleggsfondets sterkeste effekt at det styrker idrettens anleggsprosjekter. Vi har erfart at kriteriene for tildeling fører til økt fokus på god prosess i anleggsprosjektene, samt et økt fokus på anleggsutvikling i samfunnet for øvrig. Det mest samfunnsnyttige er at anleggene sees på i en større sammenheng, og ikke hver for seg. En samordnet og langsiktig planlegging av anlegg bidrar til anlegg som treffer behovene bedre, og har sunnere økonomisk drift. Vi vet at anleggsfondet er sterkt insentiv for god planlegging, sier idrettskretsens anleggsrådgiver Magnus Leonhardsen. 

De siste årene har samlet søknadssum vært mye høyere enn tilgjengelige midler. Leonhardsen bekrefter at idrettskretsens styre har vedtatt muligheten til å bruke ekstra midler fra egenkapitalen til å støtte gode prosjekter. Det er idrettskretsens anleggsutvalg som fastsetter kriterier for tildeling, vurdering av søkere og innstilling til tildeling. 

- Spillemiddelordningen dekker bare rundt 20% av totalkostnaden for anleggene som bygges. Med hjelp av anleggsfondet kan vi
bidra til å dreie anleggsprosjekter mot å tenke enda mer flerbruk og samarbeid, som er hensiktsmessig mtp. klima og miljø, men også effektiv arealbruk - særlig i pressområder. Samtidig ønsker vi med en større tildeling å bidra i større grad til prosjekter som rehabiliterer eksisterende anlegg, som er det mest bærekraftige, sier Leonhardsen.

Her kan du søke om midler til anleggsfondet.