Idrettsglede_barn_1920.jpg

Har alle trenere i ditt idrettslag fullført trenerattesten?

Trenerattesten er en digital gjennomgang av trenerens viktigste oppgaver og er obligatorisk for alle trenere. Her finner du en veiledning for hvordan du som trener kan gjennomføre attesten og hvordan ditt idrettslag kan få oversikt over klubbens trenere, se hvem som har gjennomført attesten og følge de opp.

Få oversikt over klubbens trenere

Via Trenerattest (nif.no) har idrettslaget en unik mulighet til å følge opp trenerne. Her kan idrettslaget følge opp trenerattesten, men også definere hvem som er de aktive trenerne i idrettslaget. Informasjonen som behandles av idrettslaget vil bli synlig for både særkrets/ region og særforbund slik at disse organisasjonene vet hvor mange aktive trenere vi har innenfor hver idrett, status på trenerattesten og mulighet for å tilby utvidet utdanning til trenerne.

Se veiledning for idrettslag HER 

Veiledning treneren

Her finner treneren informasjon om hvordan man tar trenerattesten og knytter den til idrettslag og aktivitet. Du som trener kan ta enten barneversjonen elle ungdomsversjonen av attesten og du får kompetansen overført til din idretts CV, samt at klubben får oversikt over hvilke trenerattester du har tatt.

Se veiledning for treneren HER