Bakerst fra venstre: Lisell Bang, Otilie Næss, Aurora Heim, Lise Sundelin Morottaja, Emma Pedersen, Tora Sundelin. Foran fra Venstre: Sander Simonsen, Linea Larsen, Elisabeth Sørvin Kristensen, Sofia Heim, Aurora Rauhala Tønnessen, Knut Wang Ørjavik, Kevin Samuelsen. Ikke tilstede på bildet: Odd Martin Iversen Holsbø og Christian Robertsen.
Bakerst fra venstre: Lisell Bang, Otilie Næss, Aurora Heim, Lise Sundelin Morottaja, Emma Pedersen, Tora Sundelin. Foran fra Venstre: Sander Simonsen, Linea Larsen, Elisabeth Sørvin Kristensen, Sofia Heim, Aurora Rauhala Tønnessen, Knut Wang Ørjavik, Kevin Samuelsen. Ikke tilstede på bildet: Odd Martin Iversen Holsbø og Christian Robertsen.

God deltagelse på nettverkssamling for ungeledere

Med støtte fra Samfunnsløftet har vi etablert et nettverk for unge ledere med styreverv idretten. Målet med nettverket er å gi unge ledere fagligpåfyll, diskutere felles problemstillinger, og lære av hverandre. I helgen var nettverket samlet i Hammerfest samtidig som idrettskretsen avholdt sitt ting. Til sammen deltok 15 unge ledere fra Troms og Finnmark på samlingen. Nettverket hadde sin egen samling på fredagen, og fulgte tinget resten av helgen.

Syv av de ungelederne stilte som representant og resten som observatører på tinget. Tilbakemeldingene på de unge ledernes deltagelse på tinget har vært meget gode. Flere av de var oppe på talerstolen og fremmet gode forslag til tinget. De ble hedret for å være flotte kandidater for fremtiden til idretten i nord, noe de så absolutt er.  Selv var de opptatte av å få frem at de ikke bare er fremtiden, de er jo faktisk her nå og er med å påvirke. Under tinget ble fire av de valgt inn i verv i Troms og Finnmark idrettskrets. Odd Martin Iversen Holsbøe fra Hammerfest Svømme og Livredningsklubb og Lisell Donatello Bang fra Tromsøstudentenes IL ble valgt inn som nye styremedlem i kretsen. Elisabeth Sørvin Kristensen fra Tromsøstudentenes IL ble valgt som varamedlem i kontrollutvalget og Otilie Næss fra Tana Ballklubb ble valgt inn som medlem i valgkomiteen. Vi gratulerer disse engasjerte kandidatene med sine nye verv, og gleder oss til å følge de videre.  

 

Bilde: Odd Martin Iversen Holsbø (20 år) og Lisell Donatello Bang (27 år)

Aurora Heim er 20 år og bor i Tromsø, hun er nestleder i Nordnorsk Skøytekrets og deltok for første gang på samling i nettverket. Aurora sier dette om samlingen «Det var veldig lærerikt og spennende. Jeg tar med meg masse positivt og er kjempetakknemlig for at idretten har så mange engasjerte og flinke personer involvert. Gjennom vervet i skøytekretsen er jeg blitt en del av nettverk for unge ledere i Troms og Finnmark, i regi av Troms og Finnmark Idrettskrets. Her skal jeg få skape relasjoner, utvide kompetanse og utvikle meg selv som leder.

Jeg gleder meg til fortsettelsen!»

 

Bilde: Aurora Heim

Nå planlegger vi en ny samling med nettverket i Harstad helgen 21-23 oktober under idrettskretsens idrettshelg

Er du i målgruppen 18-30 år, sitter i et styreverv i i dretten i Troms og Finnmark og kunne tenke deg og delta på i vårt nettverk? Reise og opphold til samlingene dekkes av midler fra Samfunnsløftet. 

Ta kontakt med Inger-Lise Eieland

e-post: inger-lise.eieland@idrettsforbundet.no

eller på telefon/sms til 47617013