Foto: Sylvi Ofstad
Foto: Sylvi Ofstad

Valgdag i Tromsø

Torsdag 09.september inviterte Norges idrettsforbundet og Troms og Finnmark idrettskrets til idrettens valgdag i Tromsø.

 
På IF Fløyas arena møtte vi politikere fra Ap, H, Sp, FrP og R til en god debatt om idrettens behov for å realisere flere og bedre idrettsanlegg, og med særlig fokus på idrettslagenes behov for bedre rammevilkår, som
* full momskompensasjon på anlegg og varer og tjenester
* etterslepet på utbetaling av spillemidler må bort
* anleggspolitisk program må økes, mer friske midler til anlegg
* idrett må ha en sentral rolle i nordområdesatsingen
* idretten trenger stor drahjelp til #tilbaketilidretten slik at alle de vi har mistet i pandemien kommer tilbake til idrettslagene.
Takk for veldige gode innlegg fra IF Fløya, Arktisk Arena og Tromsø idrettsråd!