Sylvi Ofstad, Geir Knudsen, Berit Kjøll og Anne Toril Balto
Sylvi Ofstad, Geir Knudsen, Berit Kjøll og Anne Toril Balto

Valgdag i Alta

Onsdag 08.september inviterte Troms og Finnmark idrettskrets til Idrettens valgdag i Alta.

Med oss var idrettspresident Berit Kjøll i møte med Stortingskandidater fra Ap, H, Sp, V, FrP og Sv. Alta IF ved Per Hindenes, Alta idrettsråd ved Henriette og kommunen ved ordfører Monica, som holdt et svært engasjerende innlegg om deres viktige samfunnsbidrag med sin idrettsaktivitet og anleggsbygging.
Våre politikere i nord forlot møtet mye klokere og begeistret for idrettens og frivillighetens betydning for lokalsamfunn, fellesskap og barn, unge og voksnes liv.
De lovet alle å jobbe for våre krav:
# full momskompensasjon for frivilligheten
# sørge for at etterslepet på spillemidler fjernes (kostbar ventetid på spillemidler)
# ekstra midler finansiering til idrettsanlegg.
Som avslutning tildelte Troms og Finnmark fylkeskommune ved fylkesråd Anne Toril Balto kr.100.000 til #tilbaketilidretten arrangementene vi håper å få stor oppslutning om i høst.
På kvelden toppet vi dagen med utmerket middag på Glød, der Finnmark fotballkrets fortalte om deres fantastiske «Jakten på Bolyst», og Finnmarksløpet om deres unike hundeløp.