Tildeling av midler til paraidrett 2021

Tildeling av midler til paraidrett 2021

Trom og Finnmark idrettskrets lyste ut midler til idrettslag som har aktivitet for parautøvere. Vi mottok søknader fra 6 idrettslag, 5 med eksisterende tiltak og ett med oppstart av ny aktivitet for para-utøvere.

Tildelingen er på til sammen kr.60.750 med følgende fordeling:
TUIL Fotball – kr.10.000,-
Tromsø Klatreklubb - kr.15.750,-
Alta IF – FFU – kr.10.000,-
Balsfjord Stars – STIL – kr.5.000,-
Pioner fotball – kr.10.000,-
Ballklubb Tromsø, kr.10.000

Vi gratulerer med tildelingen og håper midlene stimulerer til god og mer aktivitet for parautøverne.