utstyr_612.jpg

Spillemidler til utstyr

Det er nå åpnet for å kunne søke om spillemidler til utstyr, søknadsrunden gjelder utstyr kjøpt i 2020, det vil si med fakturadato i 2020. Det skal fordeles 34 millioner kroner. Ordningen er finansiert via spillemidlene som kommer fra overskuddet til Norsk Tipping. Årets søknadsfrist er onsdag 10. mars.

Det er ingen endringer i årets opplegg sammenlignet med siste søknadsrunde. Det søkes via SportsAdmin. Særidrettslagene lever en samlet søknad for idrettslaget, mens i fleridrettslagene søkes det gruppevis. Fotballgruppa søker via Fotballforbundet, skigruppa via Skiforbundet osv.
Det vil bli åpnet for at gruppene kan legge inn søknader i løpet av første uken av februar. Alle særidrettslag og særgrupper i fleridrettslagene vil motta en e-post med informasjon i uke 5 (første uken av februar).

Erfaringsmessig er det svært mange som søker siste kvelden. Vi oppfordrer alle til å søke i god tid!

Fakturaer og eventuell dokumentasjon på eierandel i ASer eller andre sammenslutninger skal lastes opp i søknadssystemet og legges ved søknaden når den sendes inn.

Dersom samlet søknadsbeløp er større enn tilgjengelige midler, vil alle søknader i utgangspunktet få den samme avkortning, men særforbund/særkretser/regioner kan ikke samlet motta mer enn fem prosent av tilgjengelige midler.

Tildelte midler vil etter planen bli utbetalt i første halvdel av april.

Liste over godkjent utstyr
Liste over kontaktpersoner
Retningslinjene for 2020