Foto: Ørjan Dalseth
Foto: Ørjan Dalseth

Sittevolleyball i Tromsø

17-18. september skal BK Tromsø starte opp et volleyballtilbud for personer med fysisk funksjonsnedsettelse. Dette kalles sittevolleyball

Her inviterer de med personer med

  • Medfødt fysisk handikap som ønsker å drive med idrett
  • Traume som resulterer i et fysisk handikap og ønsker å drive med idrett
  • Kroniske idrettsskader som gjør at man må endre aktivitetsform
  • Aktive volleyballutøvere som liker nye utfordringer og vil utvikle sine ferdigheter
  • Aktive volleyballutøvere i rehabiliteringsfase etter skade for å vedlikeholde ballfølelse og ballkontakt
  • Familiemedlem, venn eller kollega med en funksjonedsettelser og et ønske om å spille/konkurrere med dem
  • Om du rett og slett liker å støtte paravolley og derfor ønsker å delta på treninger

 

Fredag 17:30-20:30

Kort introduksjon av hva sittevolleyball er, hvordan en spiller. Klassifisering, og hvordan tilrettelegg volleyball for alle - ved fysioterapeut Torbjørn Sollie og Ergoterapeut Bastiaan Burgering

Lørdag 18.09 Klokken 12.00-14:00

"Kom og prøv sittevolleyball"

Torsdag 23.09

Første ordinære sittevolleyballtrening i Tromsø BK.


Aktiviteten er i Gyldenborghallen, mer detaljert program og invitasjon kan du se HER.