111.jpg

Samarbeid om studiet "Idrett og bærekraft" med Norges idrettshøgskole

Under idrettshelga 2021 ble det presentert NIFs strategi om å sikre en bærekraftig organisasjon basert på FNs bærekraftsmål. Troms og Finnmark idrettskrets har nå inngått et samarbeid med Norges idrettshøgskole (NIH) for å bidra til å øke bærekraftsforståelsen.

NIH tilbyr nettstudiet «idrett og bærekraft» som gir 10 studiepoeng ved fullført og bestått eksamen. Emnet passer for deg som ønsker bedre innsikt i bærekraftig utvikling, og spesielt hvordan bærekraft er relevant for idrett på individ- og organisasjonsnivå.

Samarbeidet med NIH gir studenter på emnet mulighet til å delta på to fysiske samlinger i starten av 2022 i Tromsø, i tillegg til de nettbaserte modulene. Samlingene vil være gratis å delta på, men studenter må selv dekke reise og opphold.

Semesteravgift på NIH er på 840kr og skal betales før oppstart.  Søknadsfrist på emnet er 1. desember. Mer om studiet og søknadsprosessen kan du lese om her.