Foto: Sylvi Ofstad
Foto: Sylvi Ofstad

Norsk idrett gjennomførte ekstraordinært Idrettsting

Endelig kunne idretten møtes igjen til ekstraordinært idrettsting 16.-17. oktober på Gardermoen.

Noen av sakene som ble vedtatt:

  • Finansiering av idrettsråd

Idrettsstyret skal arbeide for at årsmøtene i idrettsrådene kan vedta å disponere inntil fem prosent av lokale aktivitetsmidler (LAM) til drift og felles tiltak for idretten i sine kommuner/idrettsråd.

 

  • Registrering av generelle trim- og mosjonsaktiviteter i norsk idrett

Norsk idretts sentrale plattform for aktivitetsregistrering «Sportsadmin» skal tilrettelegges slik at idrettslagenes generelle trim- og mosjonsaktiviteter skal kunne registreres på linje med all annen idrettsaktivitet fra og med 2022.

 

  • Internasjonal strategi

Idretten vedtok dokumentet «Verdier verdt å kjempe for» som omhandler hvordan norsk idrett skal arbeide for norsk idretts verdier som demokrati, åpenhet, inkludering, kjønnsbalanse mm får gjennomslag og anseelse i internasjonal idrett.

 

  • Utrede å søke om å arrangere Special Olympisk World Games i Norge

I tillegg til sondering om Norge skal søke om å arrangere OL og paralympisk, så skal det også utredes å søke om å arrangere Special olympisk WG.

 

  • Retningslinjer for bruk av simulert høyde

På idrettstinget i mai ble det særnorske forbundet om bruk av simulert høyde opphevet. På det ekstraordinære tinget ble retningslinjer for hvem som kan bruke simulert høyde vedtatt.

Delegatene fra Troms og Finnmark idrettskrets er fornøyde med vedtak på det ekstraordinære Idrettstinget på Gardermoen.
Der fikk de gjennomslag for idrettsrådenes posisjon i norsk idrett og muligheter for å disponere noe av lokale aktivitetsmidler til fellestiltak.