Harstad Cykleklubb mottok midler fra anleggsfondet første tildelingsrunde tilbake i 2017. I dag har klubben allerede et fantastisk anlegg, som fremdeles er under utbygging. Foto: Magnus Leonhardsen
Harstad Cykleklubb mottok midler fra anleggsfondet første tildelingsrunde tilbake i 2017. I dag har klubben allerede et fantastisk anlegg, som fremdeles er under utbygging. Foto: Magnus Leonhardsen

Nå kan det søkes om midler fra anleggsfondet

Idrettskretsens anleggsutvalg har åpnet for runde 2 med tildelinger fra anleggsfondet i 2021, med søknadsfrist 15. november. Midlene kan tildeles idrettsorganisasjoner som er i «Plan- og prosjekteringsfasen».

Troms og Finnmark idrettskrets ønsker med dette å sette idretten i bedre stand til å planlegge, bygge og drifte idrettsanlegg.

Vi har etablert et anleggsfond som idrettsorganisasjoner kan søke på for å finansiere det/deler av det nødvendige planarbeidet som kreves før byggestart av idrettsanlegg. Anleggsfondet er en del av Samfunnsløftet og er finansiert av SpareBank 1 Nord-Norge med kr 1.000.000 i året.

Her finner du søknadsskjema og kriterier for tildeling.

Spørsmål angående søknaden rettes til anleggsrådgiver Magnus Leonhardsen, via e-post magnus.leonhardsen@idrettsforbundet.no eller tlf. 478 58 622.