Foto: Geir Knutsen
Foto: Geir Knutsen

Julehilsen fra Geir

Nok et år er på hell, og de fleste av oss er snart klare for juleferie. Etter et 2020 der det meste ble utsatt i sportens verden, har det heldigvis vært betydelig mer sport å glede seg over i 2021. Dette håper jeg fortsetter inn i 2022. 2020 og 2021 har vært to av tidenes vanskeligste år for idretten. Det er grunn til å være stolte av den samfunnsdugnaden som er gjort. Den omstillingsevnen, dugnadsånden og samarbeidsviljen som er vist av alle frivillige, aktive og ledere er bare imponerende.

Idrettens lojalitet og felles opptreden har blitt lagt merke til og satt pris på. Det er all grunn til å rette en varm takk til dere alle.

Inneværende år har det vært gjennomført Idrettsting, først et digitalt så et fysisk.

Idrettstinget er Norges idrettsforbunds høyeste myndighet og holdes hvert andre år.

Her er noen av vedtakene som ble vedtatt for norsk idrett;

-Idrettstinget ber idrettsstyret arbeide for at årsmøtene i idrettsrådene kan vedta å disponere inntil fem prosent av lokale aktivitetsmidler (LAM) til drift og felles tiltak for idretten i sine kommuner/idrettsråd.

-Idrettstinget vedtok å utrede en mulig søknad om å arrangere Special Olympics World Winter Games i Norge innen 2033. I tillegg skal det utarbeides en offensiv plan for å styrke idrettstilbudet for mennesker med utviklingshemming.

-Opphevelse av forbud mot simulert høyde, med begrunnelse i at norske utøvere fortjener like konkurransevilkår som sine konkurrenter.

-Opprettelse av påtalenemd - for å styrke rettsikkerheten til medlemmene i norsk idrett.

-Opprettelse av etisk råd - som skal utrede etiske problemstillinger som organisasjonsledd ønsker belyst.

-Idrettstinget har vedtatt ny internasjonal strategi, der vi blant annet skal arbeide for å øke fokuset på en verdibasert idrett. Dette vil være viktig i vårt Barents samarbeid.

Troms og Finnmark idrettskrets har rettet fokuset på idrettens rammevilkår i 2021. Det har vi gjort ved blant annet å tildele 2,8 millioner kroner til særkretser/regioner. Vi har bidratt med kr.250.000 i ekstra tilskudd til idrettslag som har laget egne arrangement i gjenåpningskampanjen #tilbaketilidretten. Vi har også økt tilskuddene våre til idrettslag som er i planleggingsfasen for idrettsanlegg med ei total tildeling på over 1,2 millioner kroner fra anleggsfondet vårt. 11 trenere har fått tildelt trenerstipend for å ta trenerutdanning. 6 idrettslag har fått midler til å utvikle idrettstilbud for parautøvere.

Det er viktig for oss å gi støtte til idrettsrådene. Det gjør vi både ved å dekke deltakelse på Idrettshelga samt støtte til Office365 for idrettsråd.
Vi er veldig glade for det gode inkluderingsarbeidet som gjøres av idrettsrådene i Tromsø, Senja og Harstad. Og vi vet at de 500.000 de får i støtte av våre fylkesmidler kommer godt med.

I forbindelse med Stortingsvalget i 2021 arrangerte idrettskretsen to valgarrangement i hhv Alta og Tromsø. Idrettspresidenten Berit Kjøll deltok i lag med oss. Vi hadde gode møter med våre stortingskandidater der vi fikk synliggjort betydningen idretten har for samfunnet, samt at vi ga tydelig melding om idrettens behov for økte rammer til finansiering av idrettsanlegg og momskompensasjon for både idrettslagenes driftskostnader og anleggsbygging.

Den nye regjeringens Hurdalserklæring gir oss et godt håp om at vi er på rett vei.

Vi er svært glade for at Idrettshelga som vi arrangerte i Tromsø siste helgen av oktober ble så godt mottatt av de nesten 200 deltakerne fra hele fylket vårt. Det er viktig å skape gode møteplasser for tillitsvalgte i idretten som kan skape inspirasjon, motivasjon og kompetansepåfyll. I 2022 satser vi på å arrangere ei ny Idrettshelg, denne gangen i Harstad.

I pandemien har det vært krevende tider for idrettens Barentssamarbeid.  Barents Winter Games i Alta 2022 som vi i lang tid har jobbet med må dessverre avlyses. Vi jobber nå videre med Barents Summer Games i Tromsø 2022, og har et godt håp om at vi skal lykkes med å gjennomføre dette.

Selv om vi nå rett før jul må rette oss etter nye restriksjoner, så har vi godt håp om at vi skal kunne holde idrettsaktivitet i gang med treninger og så godt som mulig med de arrangement som tillates. Det er godt å vite at Regjeringen utvider koronastøtten for idretten fram til neste sommer.

 

Må se framover

Vi vet ikke hva året som kommer vil bringe med seg, men vi er kanskje bedre rusta i møtet med det ukjente. 

Vi skal fortsette å skape idrettsglede for alle – hver eneste dag. Skal vi oppnå våre mål om å bedre idrettens rammebetingelser, så lykkes vi best gjennom dialog og gode åpne prosesser.

For oss i Troms og Finnmark idrettskrets er arbeidet med idrettens rammebetingelser det viktigste, og vi håper når hverdagen nå blir lysere igjen, at vi kan fortsette med faglige kurs, konferanser og sosiale samlinger til det beste for idretten i nord.
 
Nok et år har vist hvor viktige dere alle er. Dere som hver dag stiller opp for våre idrettslag. Arbeidet dere gjør er uunnværlig i ethvert lokalsamfunn.

Nå går de fleste av oss inn i en siste, litt roligere uke før julefreden senker seg. Det er oss alle vel unt.

Sammen skal vi lage et godt 2022 idretts år

Ha en riktig god jul, og ta godt vare på hverandre! 

Med vennlig hilsen Geir Knutsen

Leder Troms og Finnmark Idrettskrets