Foto: Magnus Thorsen Helstad
Foto: Magnus Thorsen Helstad

Idrettsstipend

Troms og Finnmark fylkeskommune deler hvert år ut idrettsstipend til idretts- og skyttertalenter i fylket. Årlig settes det av 90 000 kroner til formålet. Hvert stipend er på minimum 15 000 kroner.

Hvem kan søke på idrettsstipendet?

Stipendet gis til yngre utøvere i etableringsfasen som holder et nivå som gjør at de må ut av fylket/landsdelen for å konkurrere. Utøveren må representere et idrettslag eller et skytterlag i fylket. Utøveren må kunne vise til regionale og/eller nasjonale topp-plasseringer i sin idrett.

Regler

Idrettsstipendet gis ut fra følgende regler:

  • Idrettsstipendet deles ut én gang per år til enkeltutøvere og lag
  • Kandidaten må være i alderen 16-25 år i konkurranseåret innen den aktuelle idretten, og være medlem av et idrettslag/skytterlag i Troms og Finnmark idrettskrets eller skyttersamlag i Troms/Finnmark
  • Utøveren kan bare motta stipendet én gang

Troms og Finnmark fylkeskommune ber om at elektronisk søknadsskjema benyttes. Søknadsfrist er 15. november 2021.

Alle klubber/lag i Troms og Finnmark idrettskrets og Troms/ Finnmark skyttersamlag har mulighet til å søke på vegne av egne medlemmer.

Les mer om søknad og saksgang HER