Gi idrettslaget en boost før ny styreperiode!

Idrettskretsen anbefaler en gjennomgang av «styrearbeid i praksis". Det gir styret, og medlemmer som er aktuelle for det nye styret, en god oversikt over lover og bestemmelser. Det er en fin anledning til å diskutere roller og oppgaver og dermed legge grunnlaget for en god start på neste styreperiode.

Vi besøker klubben, som sørger for å innkalle styrets medlemmer og varamedlemmer, kontrollutvalg, valgkomite og andre.

Det kan være aktuelt å gjennomføre dette kurset digitalt, i løpet av en ettermiddag/kveld. Men, det beste er å møtes fysisk!


Vi tar blant annet for oss:


Ansvarsoppgaver
• Hvilket formelt ansvar har styret og hva kan gjøres for å ivareta ansvaret?


Strategioppgaver
• Hvordan sikre en god fremtid for klubben?


Ressursoppgaver
• Organisering og samspill med de ressursene som finnes i klubben?


Kontakt oss på e-post tromsogfinnmark@idrettsforbundet.no eller på tlf. 41900970