Harstad Cykleklubb er en av seks idrettslag som får tildeling høsten 2021, i forbindelse med byggetrinn 2 av sykkelparken. Tidligere har klubben også fått støtte til pumptrack. Foto: Magnus Leonhardsen
Harstad Cykleklubb er en av seks idrettslag som får tildeling høsten 2021, i forbindelse med byggetrinn 2 av sykkelparken. Tidligere har klubben også fått støtte til pumptrack. Foto: Magnus Leonhardsen

Disse idrettslagene fikk tildeling fra anleggsfondet

Troms og Finnmark idrettskrets tildeler idretten midler fra anleggsfondet, finansiert av SpareBank 1 Nord-Norge - som en del av Samfunnsløftet. Midlene skal gå til idrettsorganisasjoner som er i plan- og prosjekteringsfasen av fremtidige idrettsanlegg.

Fondet gir idretten i Nord-Norge en unik mulighet til å senke risikoen ved sine anleggsprosjekter, og har bidratt til flere vellykkede prosjekter. Søknadssummen har årlig vært større enn fondets ramme, og høstens sum var på ca. kr 1.700.000. Tidligere i år har kretsen tildelt kr 965.000 til andre anleggsprosjekter.

Idrettskretsen tildeler i denne omgangen totalt kr 265.000 til følgende idrettsorganisasjoner:

 • Harstad Cykleklubb, kr 40.000. Reguleringsplan trinn 2 av Harstad Sykkelpark.
  Klubbens prosjekt har blitt et unikt konsept, med en strålende blanding av uorganisert og organisert idrett – i et innovativt anlegg.

 • Tromsø Alpinklubb, kr 50.000. Kommunikasjons- og markedsplan for nye Tromsø Alpinpark.
  Klubben fikk i 2020 tildeling for arbeidet med reguleringsplanen, og får nå ytterligere bistand til andre formål i utviklingen av anlegget.

 • Nordreisa IL, kr 50.000. Forprosjekt storhall fotball.
  Klubben har utarbeidet et skisseprosjekt, og går nå i gang med et forprosjekt for en storhall fotball i Nordreisa. I den forbindelse tildeles klubben midler fra fondet.

 • Tromsø Skiklub, kr 50.000. Forprosjekt rehabilitering K30 bakke.
  Klubben har gjort mye med de mindre rekrutteringsbakkene i Grønnåsen, og nå skal K30-bakken rehabiliteres. Klubben har fått støtte til å leie inn ekstern kompetanse til forprosjektet.

 • Hesseng Idrettslag, kr 65.000. Forprosjekt klubbhus.
  Klubben mottok tidligere midler fra fondet til realisering av kunstgressbane, som de åpnet i 2020. Nå behøver klubben klubbhus med garderober og lager i tilknytning til banen.

 • Kvæfjord IL, kr 10.000. Forprosjekt allbruksbygg.
  Klubben har leid inn ekstern kompetanse i forbindelse med forprosjekt til et allbruksbygg. Til dette har de fått støtte på kr 10.000 hos anleggsfondet.

Idrettskretsen er takknemlige for bankens bidrag til utvikling av idrettsanlegg i Nord-Norge. Anlegg er idrettens viktigste rammevilkår og helt avgjørende for aktiviteten.