Her mottar Bjørn Steinar Johansen ildsjelprisen som han ble tildelt under Idrettshelga i oktober 2021. Prisen ble overrakt fra nestleder i idrettskretsen, Inger Lise Brones. Foto: Ida Ruiken.
Her mottar Bjørn Steinar Johansen ildsjelprisen som han ble tildelt under Idrettshelga i oktober 2021. Prisen ble overrakt fra nestleder i idrettskretsen, Inger Lise Brones. Foto: Ida Ruiken.

Bjørn Steinar Johansen er Fylkesvinner fra Troms og Finnmark for Ildsjel pris 2022

Bjørn Steinar Johansen ble i dag overrasket som fylkesvinner for Troms og Finnmark for ildsjel pris 2022. Overraskelsen skjedde på Alfheim Stadion, Tromsø, med A-laget til Tromsø idrettslaget til stede. Diplomet for fylkesvinner ble overrekt av nestleder i Troms og Finnmark idrettskrets, Inger Lise Brones. I samme anledning fikk Bjørn Steinar Johansen overrekt ildjel-prisen 2021 fra Troms og Finnmark idrettskrets.

Bjørn Steinar vokste opp i Storskogen på Tromsøya. Han startet med fotball 13 år gammel og debuterte for A-laget 18 år gammel. I 15 år var han venstrebacken til Tromsø idrettslag og ble nordnorsk mester i 1956. I 1969 la han opp som spiller og har siden vært lagleder, oppmann, fotballmann og trener. De siste 30 årene har han vært materialforvalter. I dag er han ansvarlig for vasking og tørking av spillerdrakter og treningstøy. Troms Fotballkrets ble 100 år i 2019, i 70 av disse årene har Bjør Steinar vært engasjert som spiller, leder, trener og materialforvalter.

Bjørn Steinar er en av 11 fylkesvinnere. En uavhengig jury vil velge ut 3 finalister som vil bli invitert på idrettsgallaen i januar 2022.