Alarmerende nedgang i medlemstall for idretten i Troms og Finnmark
Foto: Magnus Thorsen Helstad

Alarmerende nedgang i medlemstall for idretten i Troms og Finnmark

Troms og Finnmark idrettskrets viser til idrettsforbundets pressemelding i går som viser nedgang i idrettens medlemstall for 2020. Dette understreker nødvendigheten med en snarlig gjenåpning. Det er en stor bekymring at nedgangen i medlemstall for barn og unge er på 14%, noe som er høyere enn landsgjennomsnittet på 10%. Aktivitetstallene i de store særidrettene for barn og unge viser også nedgang på 4 % til 10 % i idretter som svømming, turn, håndball, ski og fotball. Våre idrettslag oppgir selv flere ulike årsaker til nedgangen i medlemstallene.

Nedgangen skyldes både at det har vært krevende å få i gang idrettsaktivitet og følge til enhver tid gjeldene restriksjoner, samt at det har en lavere betalingsvilje for medlemskontingenten når idrettslagenes aktivitet har vært redusert. Noe av nedgangen skyldes også opprydding i medlemsregister ved innføring av elektroniske medlemssystemer, sier organisasjonssjef Sylvi Ofstad.
Veldig stor andel av våre idrettslag drives kun på frivillighet uten ansatte. Mange av de melder at denne pandemitiden sliter på frivilligheten.
- Etter en lang tid med nedstengt breddeidrett for voksne og krevende drift for idrettslagene bekymrer vi oss for å miste flere medlemmer. Det er helt avgjørende for idretten at vi har motiverte frivillige til å skape idrettsaktivitet for både barn, unge og voksne, sier Ofstad.

Å få en rask gjenåpning for idretten er svært viktig for barn og unges oppvekstsvilkår og for folkehelsen. Idretten planlegger en stor mobilisering for å gjenåpne med mål om å hente medlemmene tilbake og rekruttere nye. Vi oppfordrer derfor både sentrale, regionale og lokale myndigheter til å støtte idrettens arbeid i gjenåpningen.

 

Nøkkeltall for idretten i Troms og Finnmark:

Medlemskap: 80 037
Nedgang på 10 408

Endringer medlemstall i aldergrupper:

0-5 år: nedgang 30%  (nedgang på 1105 medl, fra 3745 til 2640)
6-12 år: nedgang 13 % (nedgang på 2894 medl, fra 22172 til 19278)
13-19 år: nedgang 14 % (nedgang på 2141 medl, fra 15042 til 12901)
20-25 år: nedgang 17 % (nedgang på 1259 medl, fra 7592 til 6333)
26 år -: nedgang 7 % (nedgang på 3009 medl, fra 41894 til 38885)

Aktivitetstall: 78 573

Størst nedgang har kampsporter. Gym og turn, håndball, svømming og fotball har også nedgang.
Klatring, sykling og ryttersport har økning i aktivitetstall.

Tilbakemeldinger fra idrettslag med nedgang:

Årsaker til nedgang:
- idretten ble nedstengt i lang periode i 2020, liten aktivitet med strenge restriksjoner høsten stengte idrettsanlegg i lange perioder
- mindre idrettsaktivitet i regi av idrettslagene pga pandemien, mistet nyrekruttering og medlemmer
- flere idrettslag har ryddet i medlemsregister i overgang til obligatorisk elektronisk medlemssystem
- flere idrettslag oppgir at de har ventet med å sende ut medlemsfaktura til medlemmer
- flere idrettslag oppgir at medlemmer avventer med betaling pga ingen idrettsaktivitet

Hva er bekymringer:
- strenge smittevernsregler er krevende for idrettslag som drives av frivillig innsats
- nedgang er størst blant barn og unge
- idrettslag mister foreldre som frivillig ressurs til idrettslagene oppgaver og aktivitet
- redsel for smitte holder barn og unge gjør at foreldre holder barn borte fra idretten

Hvis dere ønsker tall for hver kommune, kontakt Ida Ruiken tlf 90282189, ida.ruiken@idrettsforbundet.no