Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Troms og Finnmark idrettskrets tildeler 2,4 millioner til særkretser og regioner i en krevende Koronatid

1942__L6Y3479_EF.jpg

Idretten er i en krevende tid der all stans av aktivitet får store økonomiske konsekvenser også for idrettsorganisasjoner som særkretser og regioner. De aller fleste ansatte i idretten er nå permitterte, og alle er tvungen til å gjøre kraftige nedskjæringer i kostnader for at virksomheten skal overleve denne krisen.

 

Når idrettslagene skal starte opp igjen med aktivitet er vi avhengige av at særkretser og regioner er klare og i stand til å gjøre sin jobb med å tilrettelegge for aktiviteten, organisere terminlister og dommere, gjennomføre kurs for trenere. Og alle de andre oppgavene særkretser/regioner gjør for at alle våre medlemmer i idrettslagene skal kunne drive idrett.

Troms og Finnmark idrettskrets er derfor glad for at vi nå har mottatt de årlige midlene fra vår fylkeskommune, totalt kr 6.065.000.

- Vi prioriterer å tildele den vedtatte andelen til særkretser og regioner nå med en gang, slik at de kan få denne økonomiske støtten nå når andre inntekter er borte, uttaler styrets leder Geir Knutsen.

Idrettskretsen jobber videre i tett samarbeid med Norges idrettsforbund for flere tiltakspakker til idretten.

- Vi er ikke fornøyd med hvordan den ene tiltakspakken som er kommet i stand, som retter seg mot avlyste kultur- og idrettsarrangement i mars og april. Denne treffer dessverre altfor smalt for idrettslagene, da de kun kan få kompensert for tapte billettinntekter og deltakeravgift. For de aller fleste idrettsarrangement så er det andre inntekter som kafe- og kiosksalg, sponsorinntekter, parkeringsinntekter ol. som er store inntektskilder på idrettsarrangement. Men disse gis det ikke kompensasjon for, sier Geir Knutsen.

Idrettskretsen vil derfor gjøre ytterligere innsats for at det skal komme bedre støtteordninger for våre idrettslag. Vi er spesielt opptatt av alle våre breddeidrettslag, samt de idrettslag som har påtatt seg et stort samfunnsansvar med å eie og drifte idrettsanlegg.

Det er disse idrettslagene som sliter ekstra nå når leieinntekter og aktiviteten har stoppet opp.

Vi oppfordrer derfor  våre politikere på Stortinget, i fylkeskommunen og i alle våre 40 kommuner om å ha et særskilt omtanke for viktigheten av at idretten gis støtteordninger slik at vi er klare til å skape idrettsglede for alle etter at samfunnet vårt er friskmeldt.

På vegne av Troms og Finnmark idrettskrets styre, Geir Knutsen, leder.

For ytterligere kommentar kan Geir nås på tlf 932 08676