Tilskudd til idrettslag med Allidrett i  Troms og Finnmark

Tilskudd til idrettslag med Allidrett i Troms og Finnmark

Troms og Finnmark idrettskrets ønsker å motivere flere idrettslag til å drive allsidig idrettsaktivitet for barn og ungdom. Vi vil derfor gi en ekstra støtte til idrettslag som vil utvikle gode Allidrettstilbud i sitt idrettslag og som vil være en foregangsklubb for Allidrett i vår idrettskrets.

Varierte og allsidige aktiviteter gir barna et godt utgangspunkt for å kunne delta i flere idretter senere. Allidrett er med på å stimulere barn fysisk, motorisk, sosialt og mentalt, slik at barna får et godt fundament for et aktivt liv. Et godt Allidrettstilbud er verktøyet for å til dette, derfor ønsker vi å fremme den viktige Allidretten!

Midlene skal medvirke til å øke kvaliteten og kompetansen for de som driver på med Allidrett eller ønsker å starte opp med en Allidrettsgruppe. Det skal til sammen deles ut 50 000 kr fordelt på et eller flere tiltak.

De som får midler vil også få en kompetanse «pakke» fra Idrettskretsen, med tilbud om temakveld og inspirasjons økt i sal.

Søknadsfrist er 1. september 2020.

Søknadskjema og årsplan sendes til tromsogfinnmark@idrettsforbundet.no innen 1.september

Søknadskjema

Les mer om Allidrett HER

Har dere spørsmål, ta kontakt med inger-lise.eieland@idrettsforbundet.no, tlf 476 17 013