funksjonshemmet1.jpg

Tildeling midler til Paraidrett 2020

Trom og Finnmark idrettskrets lyste ut midler til idrettslag som har aktivitet for parautøvere. Vi mottok 4 søknader. 1 var utenfor kriteriene.

Idrettskretsen tildeler totalt kr.52.000 til idrettslag med aktivitet for para-utøvere. Tildelingen ble slik:
Tromsø Pistolklubb, kr.20.000
Troms Skiklubb Langrenn, kr.22.000
Kjøllefjord Svømmeklubb, kr.10.000

Vi gratulerer med tildelingen og håper midlene stimulerer til god og mer aktivitet for parautøverne i disse klubbene.