Allidrett.jpg

Tildeling av tilskudd til idrettslag med Allidrett i Troms og Finnmark

Troms og Finnmark idrettskrets ønsker å motivere flere idrettslag til å drive allsidig idrettsaktivitet for barn og ungdom. Idrettskretsen fikk 50 000 kr i gave fra Fylkeskommunen i forbindelse med sitt 100 årsjubileum i 2019. Det ble vedtatt at pengegaven skulle gå til Allidretten.

På bakgrunn av dette gikk idrettskretsen ut med en utlysning hvor en ba om å få søknader fra idrettslag som ønsket å starte opp med et Allidrettstilbud, eller som ønsket å utvikle eksisterende Allidrettstilbud.  

Idrettskretsen fikk inn totalt 8 søknader.

Det ble gjort en kvalitativ utvelgelse blant søknadene. Tre søknader ble valgt ut med en tildeling på 15 000 kr hver. Vi ønsket også å gi et tilskudd til resterende søkere da vi vet at Covid-19 situasjonen har gjort det økonomisk vanskelig for mange. Idrettskretsen gikk derfor inn med 20 000 kr ekstra i potten.

Les mer om tildelingen HER

Les mer om Allidrett HER