Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Sonemøter i Troms og Finnmark

tfik-styre-2020.png

For å få til gode idrettspolitiske møtearenaer har idrettskretsen inndelt fylket i syv soner, og vil gjennom soneorganisering av idrettsrådarbeidet skape gode møtearenaer for lokalidretten, særkretser/regioner og idrettskretsen. Hensikten er blant annet å motivere til samarbeid mellom nabo-idrettsråd og derigjennom få til en god idrettspolitikk, et godt anleggsarbeid og et systematisk kompetansearbeid.

 

Det er så langt gjennomført fire, av syv, sonemøter med følgende agenda:

  • Idrettskretsens virksomhet og styrets fokus 2020-22
  • Idretten og korona-situasjonen
  • Generell informasjon – soneorgansering
  • Idrettens anleggsarbeid
  • Soneorganiseringen og veien videre

 

Torsdag 10. september var det sonemøte i Øst-Finnmark. Hit var særkretser/ særidrettsregioner og idrettsrådene i Sør-Varanger, Vadsø, Vardø, Tana, Nesseby, Båtsfjord, Berlevåg (idrettslagene der det ikke er fungerende idrettsråd invitert.

Torsdag 17. september var det sonemøte i Vest-Finnmark. Hit var særkretser/ særidrettsregioner og idrettsrådene i Alta, Kautokeino, Hasvik, Loppa, Kvænangen (idrettslagene der det ikke er fungerende idrettsråd invitert.

Mandag 5. oktober var det sonemøte i Sør-Troms. Hit var særkretser/ særidrettsregionener og idrettsrådene i Harstad, Tjeldsund, Kvæfjord, Ibestad, Gratangen, Lavangen (idrettslagene der det ikke er fungerende idrettsråd) invitert.

Tirsdag 6. oktober var det sonemøte i Midt-Troms. Hit var særkretser/ særidrettsregioner og idrettsrådene i Senja, Målselv, Bardu, Sørreisa, Salangen, Dyrøy (idrettslagene der det ikke er fungerende idrettsråd) invitert.

Alle møtene ble gjennomført med deltakere fra de fleste idrettsrådene i sin sone, med representanter fra særidretter (krets/ regioner) og idrettskretsen. Vi har fått gode tilbakemeldinger vedr. møteformen. Fra idrettskretsen sin side opplever vi at en gjennom en kombinasjon av digitale infomøter/ dialogmøter og fysiske sonemøter kommer tettere på idrettsrådene og deres arbeid. Sonemøter i Midt-Finnmark, Nord-Troms og Tromsø og omegn planlegges i første halvdel av 2021.